Podle radního pro ekonomiku Zdeňka Bursy tak kraj ušetří celou třetinu ročních nákladů, což bude znamenat, že ze tří let, na jak dlouhou byla smlouva podepsána, bude jeden rok kraj a všechny jeho příspěvkové organizace topit a svítit zdarma.

„Při výběru dodavatelů elektrické energie a zemního plynu byl využit institut centrálního zadavatele. Cílem bylo především dosažení úspor při vynakládání finančních prostředků na energie pro organizace ve vlastnictví či zřízené Libereckým krajem,“ doplnil Bursa s tím, že těchto organizací je 90, odběrných míst přibližně 500.

Od 1. 1. 2011 je v systému zahrnuta také Krajská nemocnice Liberec. „Jako referenční rok pro určení úspor byl rok 2009 a vedení nemocnice toto rozhodnutí respektuje. Vedení nemocnice společně s vedením Libereckého kraje společně deklarují investování uspořených prostředků do zvýšení kvality péče,“ řekla Ing. Aniko Špičková, technická ředitelka Krajské nemocnice Liberec.

Po 6 měsících má Liberecký kraj k dispozici prozatímní výsledky úspor. Úspora je vypočtena na základě podkladů za období listopad 2010 až duben 2011. Porovnání je provedeno k roku 2009, který byl při vypsání výběrového řízení uzavřen. Předkládaná úspora se bude navyšovat podle nárůstu spotřeby díky vstupování dalších odběrných míst do systému.

Nákup energií na burze není ničím novým, využívá ho řada krajů. Například Plzeňský kraj ušetří tímto způsobem 14 milionů korun, Jihomoravský kraj ročně asi 93 milionů, Jihočeský asi 128 milionů. Tento způsob obchodování má tu výhodu, že po dobu uzavření kontraktu se cena energií nemění. Jeden dodavatel navíc usnadňuje hospodaření, krajům totiž přijde jediná faktura za energie a částku pak rozúčtovávají svým organizacím.