„Od školního roku 2015/2016 střední škola už nepoužívala dílny k výuce a pouze je udržovala. Napomohl tomu úbytek žáků se zájmem o technické vzdělávání i další rozvojové plány školy,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová. Prodej areálu dílen, včetně pozemků a jezu na Černé Nise, probíhal skrze otevřené nabídkové řízení.

Knihkupectví Fryč
Knihkupectví chce oživit ulice uměním. Hledá dárce na Startovači