Rada Libereckého kraje odsouhlasila podání celkem 14 žádostí o poskytnutí dotace v hodnotě převyšující půl miliardy korun. Vedení kraje tak chce využít peníze z končícího dotačního programu ROP Severovýchod, který bude v příštím roce nahrazen programem novým.

„Financování je stanoveno ve výši 100 % ze strukturálních fondů EU, pokud bude dostatečná výše alokace. Lépe už to hejtman neumí," žertoval hejtman Martin Půta, který je zároveň předsedou Regionální rady kontrolující ROP. Pokud se některý z projektů nestihl realizovat, mohl by se podle Půty přesunout do nového dotačního programu IROP.

Stavět se bude za evropské peníze

V praxi by to znamenalo, že by všechny peníze zaplatila Evropská unie, kraj by se nemusel finančně podílet, tak jako na jiných projektech, kde je nejčastější 15procentní finanční účast. Podle hejtmanových slov je ale možné, že se reálné náklady ještě sníží a cena se tak dostane pod 400 milionů korun.

„Projekty budou pravděpodobně schváleny v březnu roku 2015 ve zvláštním režimu, tzn., že nebude u všech projektů při zahájení realizace zajištěno 100 % výše dotace. To znamená, že akce jsou momentálně připravovány bez finančního krytí a smlouva se zhotoviteli bude podepsána až po vyhodnocení reálné možnosti finančních prostředků v této výzvě," uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že předpokládaný termín realizace je rok 2015.

„Ukončení projektů, včetně jejich proplacení musí být do konce listopadu roku 2015," zdůraznil radní a doplnil, že těmito 14 akcemi se opraví 39 589 metrů vozovek II. a III. třídy. Rekonstrukce se bude týkat například silnic ve Starých Splavech, ve Fojtce, v Semilech, v Bedřichově nebo silnice z Borku do Troskovic.

Ekonomický náměstek Marek Pieter nevyloučil ani možnost, že si kraj vezme na krátké překlenovací období úvěr, aby mohl stavební akce zaplatit a zároveň kraji peníze nechyběly, než dojde k jejich proplacení.