„Během realizace rekonstrukce objektu se objevily skutečnosti, které si vyžádaly práce restaurátora. Jedná se o restaurování stropů ve třech místnostech a restaurování původní malby v jedné místnosti,“ popsala liberecká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová. Finanční náročnost na tyto restaurátorské práce činí 595 725 korun, zbytek tedy doplatí město.