Tam ale panují nevyhovující podmínky. „Například v Raspenavě se předměty nacházejí v budově, která na to nikdy nebyla určena. V létě jsou tam velká horka, v zimě velká zima, předměty se tam ničí,“ popsala hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová.

Krajští radní teď proto nechali zadat projekt na podobu depozitáře nového. Zpracuje jej kancelář Adam Rujbr Architects, která stojí za depozitářem v Pardubickém kraji. „Depozitář musí mít specifické podmínky, vhodné právě pro uložení sbírkových předmětů tak, aby zůstaly zachovány pro další generace. Znamená to stabilní vlhkost a teplotu,“ upozornila Vinklátová.

Kraj má pro budovu vyhlédnuté pozemky v Českém Dubu, ty patří krajským silničářům a jsou nevyužívané. Na stavbu depozitáře by rád získal i dotaci. „Na druhou stranu, částka 150 milionů není tak velká, aby si kraj investici nemohl dovolit sám. Péče o sbírkové předměty je jedním z úkolů kraje, který možná není tak viditelný jako zajištění železniční dopravy nebo oprava silnici,“ předeslal hejtman Martin Půta.