„Formou účelové dotace podpoříme projekty, které se věnují talentovaným dětem nebo prevenci rizikového chování. Pomůžeme také těm, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují například kompenzační pomůcky ve výuce, aby se mohli začlenit do skupiny svých vrstevníků,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vyhlášeny jsou programy zaměřené na volnočasové aktivity, specifickou primární prevenci rizikového chování, soutěže a podporu talentovaných dětí a mládeže a na podporu kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.