Jde podle něj o nejjasnější případ narovnání zřizovatelských funkcí mezi krajem a městem. Poslední slovo ve směně budou mít zastupitelé města i kraje, kteří o ní budou rozhodovat koncem února.

„Zatímco dům dětí a mládeže je skoro stoprocentně zaměřen na děti z Liberce, tak kojenecký ústav je služba regionální, spíš nadregionální," vysvětlil hejtman. Sluníčko je jediný kojenecký ústav v kraji. Ročně v něm přijmou přes padesát dětí, z toho jen necelá polovina je z Liberce. Podle hejtmana město v případě Sluníčka platí to, co by měl hradit kraj. Větrník naopak využívají převážně děti z Liberce, v nabídce pro ně má organizace přes 100 stálých a 150 příležitostných aktivit.

Letité diskuze

O výměně nebo větší podpoře některých příspěvkových organizací jedná kraj a město s přestávkami několik let. Jednání ale zatím nebyla příliš úspěšná, vyřešit se povedlo jen dětské dopravní hřiště, které Liberec od kraje převzal před dvěma lety. „Zatímco u Sluníčka a Větrníku není v rozsahu služeb žádný spor, tak u těch dalších organizací to bude znamenat ještě docela dlouhou diskusi o tom, jaké procento těch služeb je městských a jaké regionálních. Myslím si, že do voleb se to stihnout nedá," popsal Půta.

Nevyjasněné vztahy

Nevyjasněné jsou podle hejtmana zřizovatelské funkce u dalších sedmi organizací. „Na straně Liberce jsou to čtyři organizace Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo, botanická zahrada a zoologická zahrada, které vedle té městské funkce plní i regionální," řekl Půta.

Liberecký kraj zase vlastní Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, která navzdory názvu je z velké části hlavně městskou knihovnou. Platí to podle Půty také pro Severočeské muzeum a Oblastní galerii Liberec.

Třeba v případě knihovny je 60 procent čtenářů z Liberce, město ale na její chod přispívá letos jen 1,6 milionu korun, na Severočeské muzeum a galerii nedává vůbec nic. Radnice zase usiluje o to, aby se kraj finančně více podílel na činnosti divadel a zahrad. Dosud dával kraj jen 1,7 milionu korun ročně na divadla. Loni ale pomohl zoo, která se dostala do finančních problémů, mimořádnou dotací 2,3 milionu.