Teplota vody může vést k louhování látek z potrubí a jeho příslušenství a je příznivým růstovým faktorem pro některé mikroorganismy. Nejvýznamnější dopad na zdraví má bakterie spojována s onemocněním v podobě tzv. legionářské nemoci nebo-li legionelózy.

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje hygienici dlouhodobě sledují kvalitu teplých vod v zařízeních, kde je teplá voda ke sprchování užívána, a kde dochází k její stagnaci vlivem provozu jako například v ubytovacích zařízeních, v umělých koupalištích, saunách nebo se zde vyskytují oslabení jedinci, jako je tomu ve zdravotnických zařízeních. „V rámci rozboru teplé vody jsou k popisu využívány klíčové ukazatele jako je teplota, pH, celkový organický uhlík, ukazatele k identifikaci organoleptických změn zákal, pach a v rámci mikrobiologického vyšetření se zaměřuje na počty kolonií při 36 stupních Celsia a samotné bakterie Legionella,“ informovala Zuzana Balašová.

Počet onemocnění legionelózou narůstá

Za uplynulý rok hygienici odebrali 28 vzorků ve sprchách umělých koupališť a saun a dalších 20 vzorků v ubytovacích zařízeních .V 9 vzorcích se bakterie Legionella vyskytovala pod limitem, ve 2 případech vzorek limit nesplnil a provozovatelům bylo zakázáno používání nejakostní teplé vody ke sprchování. V obou případech se jednalo o sprchy u bazénů. „Při prokázání překročení hygienického limitu bezodkladně vydáváme zákaz používání teplé vody a vyzýváme provozovatele zařízení k nápravným opatřením. Poté provozovatel provádí kontrolu účinnosti dezinfekce rozvodů, a to laboratorním rozborem, jehož výsledek musí být v souladu s platnou legislativní úpravou. Často je to z naší strany o konzultační a edukační činnosti, která vyplývá z konkrétních situací daných rozvodným systémem a přítomným typem Legionely“, osvětlila ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK Jarmila Petříčková.

Ilustrační foto.
Svrab se šíří v Libereckém kraji, nemoc trápí hlavně mladší ročníky

Legislativa upravuje požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikání fyzické či právní osoby. Rozvody teplých vod v bytových a rodinných domech nejsou legislativou upraveny a krajská hygienická stanice sem vstupuje pouze v případě šetření příčin onemocnění legionelózou. „V posledních letech počet onemocnění narůstá. V letošním roce již evidujeme 5 případů,“ zdůraznila Balašová. Při vzniku legionelózy hraje roli imunita, životospráva, léčené onemocnění jako například AIDS, nádorové onemocnění, cukrovka či onemocnění dýchací ústrojí a predispoziční faktory. „Častěji se vyskytuje legionelóza u lidí starších nad 50 let a u mužů,“ dodala.

V rámci šetření onemocnění legionelózou není teplá voda ve sprše jediným možným zdrojem těchto bakterií. Tím může být klimatizace, zvlhčovač vzduchu, bazénová voda či půda. „Před zahájením léčby antibiotiky by proto u pacientů s obtížemi měli lékaři brát v úvahu tuto diagnózu a zajistit odběr sputa. To významně přispěje k jednoznačné identifikaci příčiny onemocnění a účinné aplikaci opatření zamezujících, aby kontaminovaná voda byla příčinou onemocnění dalších osob,“ podotkla ředitelka protiepidemického odboru KHS LK Monika Hausenblasová. „Nejúčinnějším a nejlevnějším opatřením je prevence výskytu legionel a tou jsou rozvody teplé vody bez míst umožňující stagnaci vody a udržování její teploty nejlépe nad 55 stupňů Celsia,“ doplnila.