Škola bude sloužit především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s poruchami chování. „Na tom, že je potřeba vybudovat tuto školu, jsme se se statutárním městem Liberec shodli již před několika lety. Tuto školu dlouhodobě potřebujeme, protože děti s poruchami chování se obtížně zařadí do běžného vzdělávacího proudu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Jejich počet navíc stoup. Projekt se dlouho připravoval a já jsem rád, že se nám jej povedlo dotáhnout až ke dni zajištění jeho financování a zahájení soutěže. Školu plánujeme otevřít k 1. září roku 2025,“ dodal Půta.

Krajští zastupitelé již schválili závazek na spolufinancování a předfinancování projektu. Z převážné části zaplatí kraj stavbu ze svého, o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se bude ucházet.

Jedličkův ústav v Liberci.
Děti budou mít nové prostory. Nevyužitý internát využije Jedličkův ústav

Nejvyšší nabídková cena firem, které se budou do výběrového řízení hlásit, nesmí překročit částku 207.395.891,18 korun včetně DPH.

„Rekonstrukcí projdou rozvody vody, odpadů a elektřiny, obnova čeká i podlahy a omítky, nová budou okna. Kompletní výměna čeká dešťovou kanalizaci,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík.

„U objektu vzniknou i rampy, výtah a sociální zařízení pro imobilní žáky. V komplexu bude na dvě desítky kmenových tříd, hudebna, výtvarný ateliér, počítačová a multimediální učebna, knihovna, cvičná kuchyňka, relaxační místnosti, dílna pro pracovní činnosti a školní družina,“ doplnil další změny přestavby Miklík.

Pád kabiny lanovky na Ještědu 31. října 2021.
Před dvěma lety spadla lanovka na Ještěd. Mezi obviněnými jsou i České dráhy

Potřebám školních speciálních pedagogů poslouží několik odborných místností pro individuální práci s žáky. Vznikne též zázemí pro pedagogy.

Areál a bývalý internát v liberecké Zeyerově ulici číslo 31 čeká rekonstrukce.Areál a bývalý internát v liberecké Zeyerově ulici číslo 31 čeká rekonstrukce.Zdroj: Deník/Martina Barochová„Dům v Zeyerově ulici je pro činnost školy dispozičně vhodný, má dostatečnou kapacitu, umožní škole rozvoj a také jí poskytne adekvátní zázemí – ať už jde o hřiště, pozemky nebo parkovací plochy,“ řekl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

Kraj má budovu, která patří městu, zapůjčenou na padesát let. „Rádi bychom ji do budoucna získali do svého majetku včetně rozsáhlého areálu, který ji obklopuje. To by nám umožnilo vybudovat v této oblasti další podobně zaměřená zařízení, třeba odlehčovací službu pro rodiče autistických dětí či denní centrum,“ nastínil hejtman Půta.