Zakázku za 33 milionů korun se chystá vypsat v únoru příštího roku, řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu Hana Maierová (Starostové pro Liberecký kraj).

„Věříme, že soutěží se dostaneme na nižší částku. Zakázka bude mít sedm částí podle položek, zájemce si bude moci vybrat jednotlivé části nebo podat nabídku na celou zakázku," uvedla Maierová.

Pátá největší galerie v zemi se chystá přestěhovat do února 2014, nyní jsou sbírky v chátrající novorenesanční budově. Dům postavený v letech 1871 až 1872 továrníkem Johannem Liebiegem je napadený dřevomorkou a červotočem. Narušená je i nosná stropní konstrukce mezi druhým a třetím patrem, nad níž je umístěna část vzácného archivu.

Galerii navíc chybí depozitář a sbírky jsou uloženy v nevyhovujících podmínkách v podkroví. Stěhováním získá galerie i lepší podmínky pro expozice. „Budeme mít minimálně dvakrát větší prostory," uvedl ředitel galerie Jan Randáček.

Rekonstrukci lázní na galerijní objekt financuje Liberec, který na nákladnou opravu získal dotaci z Regionálního operačního programu. Ta pokryje 85 procent nákladů, o zbylých 15 procent se mají kraj a město podělit napůl. To se Liberci nelíbí.

„Město slouží jen jako prostředník pro dotaci, staví se pro potřeby krajské organizace," upozornil ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům). Podle Maierové o snahách města vědí, oficiálně ale zatím o změně nejednali.

Podle původní dohody měl spoluúčast na evropském projektu zaplatit kraj a stát. Podle nových pravidel se ale stát na takových projektech nepodílí a pro žadatele se tak zvýšil jejich podíl ze 7,5 na 15 procent. Zatím ale není jasné, jak velkou sumu by město od kraje v případě dohody mohlo získat. Podle Šolce se to bude odvíjet od konečné ceny stavby a přiznané evropské dotace.

Rekonstrukce lázní si vyžádá 360 milionů korun, při patnáctiprocentní spoluúčasti by kraj poslal městu asi 54 milionů korun.

Částka ale může být znatelně nižší. Podle dvou posudků Regionální rady regionu Severovýchod je stavba předražená až o 60 milionů. Na základě třetího posudku rada rozhodne o případném krácení dotace. Konečný verdikt chce vydat v únoru.

Lázně postavené v letech 1900 až 1902 vznikly podle projektu vídeňského architekta Petra Paula Branga v době největšího rozmachu tehdy německého města na počest 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Lázně tvoří architektonicky ojedinělý celek se sousedním Severočeským muzeem a dětskou poliklinikou. Liberec lázně získal v roce 2005 v dražbě za devět milionů.