Pokud se jednou pod Troskami v Českém ráji povalí ve čtyřech pruzích mezinárodní tranzit z Německa do Turecka, bude to zcela v souladu s rozhodnutím Libereckého kraje.

Členové jeho nejvyššího samosprávného orgánu, krajští zastupitelé, by právě dnes měli rozhodnout, zda doporučí kontroverzní, takzvanou severní, variantu rychlostní silnice R 35 mezi Turnovem a Jičínem k dalšímu rozpracování ministerstvům dopravy a životního prostředí.

Projednávání doporučujícího stanoviska k silnici proběhne dnes po 14 hodině na pravidelném zasedání krajského zastupitelstva v libereckém sídle Krajského úřadu. Stanovisko k R 35 bude součástí materiálu Kategorizace silniční sítě České republiky na území Libereckého kraje, v němž kraj řeší „zaškatulkování“ několika silnic na svém území.

Kraj chce severní

Největší rušno se však dá očekávat u bodu týkajícího se plánované komunikace R 35 směrem od Turnova na hranice kraje. „V tomto úseku doporučujeme takzvanou severní variantu, která jediná řeší dopravu z celokrajského hlediska. Tato varianta je pro Liberecký kraj nejvýhodnější,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

Se stanoviskem kraje však nesouhlasí většina obcí na trase plánované silnice včetně města Turnova a občanská sdružení vzniklá na protest proti severní variantě. „Severní varianta znehodnotí krajinu Českého ráje a destruktivním způsobem dopadne na turistický ruch, tedy i na příjmy obcí. Kromě toho bude znamenat vyškrtnutí Geoparku Český ráj z prestižního seznamu UNESCO,“ uvedla Markéta Kovaříková z občanského sdružení S. O. S. Český ráj.

Podle sdružení většina obcí ležících na trase severní varianty již před lety přijala stavební uzávěry, které znemožňují na jejich území stavět rychlostní silnici a které mohou odvolat zase jenom zastupitelstva dotčených obcí. „Pokud bude severní varianta zanesena bez úprav do zásad územního rozvoje kraje, hodláme toto usnesení napadnout u soudu,“ doplnila.

Je pravděpodobné, že na projednávání choulostivého bodu zavládne podobná atmosféra jako v prosinci, kdy na zasedání krajských zastupitelů dorazily desítky aktivistů zejména z řad odpůrců severní varianty R 35 a zastupitelé nakonec bod z jednání stáhli. „S návštěvou veřejnosti počítáme, bod hodláme projednávat,“ sdělil Sepp. Právě na jeho návrh bylo jednání o R 35 staženo z prosincového projednávání.

Záměr zanést rychlostní silnici v asi třicetikilometrovém úseku mezi Turnovem a Jičínem do územního plánu krajů trvá již sedm let. Komunikace má v budoucnu tvořit paralelní odlehčovací tranzitní koridor k nyní již přetížené dálnici D1.

Tři varianty

Původně byly navrženy dvě varianty trasování mezi Turnovem a Jičínem. Severní, protínající údolí mezi Troskami a Kozákovem, a jižní, která by využila již existující rychlostní silnici R 10 z Turnova k Mnichovu Hradišti a dále by obtáčela Český ráj z jihu kolem Kněžmostu. Podle vedení Libereckého kraje by tato varianta neřešila dopravní spojení mezi Turnovem a Jičínem, kudy nyní vede dnes nedostačující silnice I/35. Před dvěma lety se objevila ještě varianta superseverní přes Železnobrodsko, ta je však podle srovnávací studie firmy Valbek vůbec nejnáročnější jak finančně, tak ekologicky.