Rozpočet, na kterém pracovala jak minulá krajská vláda s převahou ODS, tak i současná v čele s ČSSD, shodně odsouhlasilo šestatřicet zastupitelů, pět bylo proti a dva se zdrželi hlasování.

Proti schválení se postavili především zástupci hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Nelíbí se jim zejména, že z krajských peněz má být hrazena Zimní olympiáda dětí a mládeže, která podle rozpočtu vyjde kraj příští rok na 120 milionů.

Kromě jiného je jim pak trnem v oku investice do budování krajského policejního ředitelství. „Nebudeme suplovat ministerstvo vnitra, které by tuto investici mělo hradit,“ zdůvodnil Marek Pieter z SLK, proč nesouhlasí s patnáctimilionovou položkou v krajském rozpočtu. Navíc patnáct milionů je pouhou třetinou z celkových peněz, které do budoucna kraj na policejní ředitelství vyčlenil.

Ani s jedním však nesouhlasil například Radim Zika z ODS, který argumentoval faktem, že peníze vložené do sportování mládeže jsou žádoucí investicí. „Co se týče krajského policejního ředitelství, měli bychom si uvědomit, že neděláme milost ministerstvu vnitra, ale že přece sami chceme důstojné zázemí pro policisty, kteří nás mají chránit,“ zdůraznil Radim Zika.

Kromě jiného pak Jiří Kittner z ODS připomněl, že některé peníze vyčleněné z krajského rozpočtu jsou vázány na uzavřené smlouvy a v případě neplnění závazků by kraji mohly hrozit finanční sankce.

Město by sankce požadovalo

„Co se týče smluv s městem Liberec, pak mohu potvrdit, že Liberec by zaplacení sankcí rozhodně požadoval,“ upozornil Jiří Kittner, který je zároveň libereckým primátorem.

Z celkových dvou a půl miliard, se kterými pro příští rok kraj počítá, chce většinu získat z daňových položek. Z daní by mělo do krajského rozpočtu připlout celkem více jak 2,3 miliardy. Poslední souhrnnou položkou jsou pak dotace a příspěvky jiných rozpočtů, které by měly příští rok posílit krajský rozpočet o více jak třiadevadesát milionů korun.

Největší položkou ve výdajích jsou investice, a to v částce přesahující tři sta dvanáct milionů. Nejvíce by měly dostat nemocnice, které kraj zřizuje. Liberecká a českolipská nemocnice a plánovaný Hospic by si tak mohly příští rok k dobru připsat dohromady sedmdesát jeden a půl milionu korun.

Liberecká nemocnice by se tak měla dočkat například druhé etapy modernizace chirurgického oddělení a vybudování potřebného heliportu v areálu nemocnice. Nemocnici s poliklinikou v České Lípě pak Liberecký kraj ze svého rozpočtu přispěje na pořízení dialyzační jednotky.