„Odběr plžů letos proběhl na základě přijatých podnětů na nesledovaných vodních plochách. Odběr proběhl v Hradčanském rybníku, Rokytnickém rybníku a rybníku Hrudka,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.

Ze závěrů laboratoře Státního zdravotního ústavu vyplynulo, že výskyt původců cerkáriové dermatitidy byl prokázán u Rokytnického rybníka a rybníka Hrudka. U Hradčanského rybníka sice původci cerkáriové dermatitidy nalezeni nebyli, nicméně se s největší pravděpodobností rovněž jednalo o toto onemocnění.

„V souvislosti s koupáním v rybníce v Novém Městě pod Smrkem jsme přijali podněty, ve kterých dva koupající popisovali shodně pocit slizu na kůži. Jeden z nich dále uváděl hnědé skvrny na kůži,“ popsala ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Jarmila Petříčková. „Vzhledem ke zkušenosti z předchozích let, kdy jsme na základě stejného popisu pocitu oslizlosti na těle koupajícího na vodní nádrži Černá Nisa laboratorně prokázali přítomnost řas zelenivek, zaměřili jsme náš rozbor stejným směrem," doplnila.

Začátek nového školního roku. Ilustrační foto.
Nákup pro školáčka? Rodiče v kraji budou muset sáhnout hlouběji do kapsy

Hygienici proto v minulém týdnu odebrali mimo jiné vzorky z vodní nádrže na Černé Nise a z rybníka v Novém Městě pod Smrkem, které nechali vyšetřit na přítomnost stejné řasy. Z výsledků vyplývá, že sledovaná řasa je vzorcích přítomna ojediněle nebo v řídké formě výskytu. „Po zhodnocení laboratorních výsledků včetně ostatních vyhovujících ukazatelů, kterými jsou absence vodního květu, průhlednost větší než 1 metr a podlimitní mikrobiologické znečištění, považujeme vodu na obou místech za vhodnou ke koupání. V případě pocitu oslizlosti kůže po vykoupání doporučujeme osprchování,“ zhodnotila Petříčková.

Hygienici doporučují, že pokud se už rozhodnete koupat ve volné přírodě v neznámé vodě, je dobré dodržet několik pravidel. Zhodnotit vodu pohledem, zjistit, zda se ve vodě nenachází zákal nebo tam nepřitéká odpadní voda, podívat se, zda nejsou ve vodě či v okolí uhynulí živočichové a zda na hladině není vodní květ. Teprve poté se rozhodněte, zda se v nesledované vodě osvěžíte.

„Jednou jsem se takto vykoupal v zatopeném lomu v lese a bylo to naposledy. Zakrátko se mi po těle udělaly červené fleky a vydržely několik dní a pěkně svědily. Dneska se už raději nikde na divoko nekoupu,“ popsal vlastní zkušenost Pavel Karas z Liberce.