Průzkum ložiska uranu v lokalitě Osečná Kotel nebude. Ministerstvo pro životní prostředí opakovaně zamítlo žádost australské společnosti Urania Mining o povolení k provedení průzkumných vrtů, usiluje o to už sedmým rokem. Důvodem odmítnutí žádosti je skutečnost, že je v rozporu se státní surovinovou politikou, která s otvíráním nových ložisek nepočítá.

Místní lidé i odpůrci těžby zprávu přivítali s radostí, stejně jako Josef Jadrný, náměstek pro životní prostředí Libereckého kraje, dlouholetý odpůrce těžby uranu a předseda občanského sdružení Naše Podještědí.

Bydlíte přímo v Podještědí, jak místní lidé i vy reagujete na rozhodnutí ministerstva a také opakovanou snahu Australanů získat povolení k provádění vrtů?

Místní lidé jsou jednohlasně proti, z toho důvodu jsme před lety založili sdružení Naše Podještědí. Jeho cílem je právě boj proti obnovení těžby uranu u nás. Nechceme, aby tak nádherná rekreační oblast trpěla. Nejenom průzkumem, ale i případnou těžbou. Rozvíjejícímu regionu by těžba uškodila.

Ovšem někdy v 60. letech už se v ložisku Kotel Osečná průzkumy prováděly. Poznamenalo to oblast?

Dodnes nejsou následky průzkumných vrtů úplně odstraněné a samotné vrty se stále likvidují. V době, když průzkumné vrty prováděli, to oblast velmi zasáhlo. Snížila se hladina podzemních vod o pětadvacet metrů a lidé přišli o vodu. Od té doby je v Kotli problém s pitnou vodou a pokud je hodně sucho, schází.

Pokud by tedy rozhodnutí ministerstva bylo opačné, průzkumné vrty povolilo, nepřineslo by to obci nic dobrého.

Určitě by to poznamenalo životní prostředí. Prohloubily by se problémy s vodou, jezdila by tady těžká technika, vrtné soupravy. Výrazně by těžba narušila život v oblasti.

V minulosti se ovšem průzkumné vrty už jednou prováděly, ale nikdy se netěžilo.

Naštěstí, proto není lokalita poznamenaná chemickou těžbou, jak je tomu na jiných místech. Ložisko je u nás přitom velké, ale velice složité a proto se tam, doufejme, nikdy těžit nebude.

Proč se australská společnost opakovaně o získání povolení k průzkumným vrtům snaží?

Myslíme si, že chtějí udělat průzkum především ze spekulativních důvodů. V Austrálii je firem specializujících se na těžbu uranu celá řada a už jenom tím, že by provedli průzkumné vrty, firma získává body. Tímto způsobem ji zřejmě chtějí zhodnotit. Ale nikdy jsme nepředpokládali a platí to stále, že by je tam stát pustil.

Ovšem firmě nic nebrání v tom, aby znovu o povolení k průzkumu požádala, pravděpodobně tak i učiní.