Kostel sv. Barbory v Rynolticích po dlouhých šesti letech včera přivítal návštěvníky v rámci poutní mše ke cti svaté Barbory, patronky kostela i celé farnosti. Svatostánek byl dosud kvůli havarijnímu stavu krovů zavřený. „Vnitřek kostela prošel v devadesátých letech nákladnou rekonstrukcí, dělala se nová elektrika, ale zapomnělo se na to nejdůležitější, a to byla statika. Takže se nám stalo, že druhý den po pouti spadl lustr a stavební odbor v Hrádku nad Nisou kostel z hodinu na hodinu zavřel. Bylo to opravdu za vteřinu dvanáct, přišlo se na to, že před zřícením je i vítězný oblouk," popisuje stav kostela jáhen Michal Olekšák.

Teprve v loňském roce se farnosti podařilo získat z ministerstva kultury dotaci na dokončení generální opravy. „Bez této podpory by kostel chátral dál," říká Olekšák. „Farnost Rynoltice nemá žádné vlastní ani jiné finanční příjmy jako jsou příspěvky od farníků, od obce, Libereckého kraje a podobně. Opravu krovů tak bylo možné realizovat jen díky pětileté finanční podpoře ostatních obcí, které do naší farnosti spadají. Konkrétně to jsou Dlouhý Most, Žibřidice, Zdislava a Křižany." Práce však tímto na kostele zdaleka nekončí. Potřeba je ještě natřít báň kostelní věže, provést výměnu oken, prořezat lipovou alej vedoucí ke kostelu a opravit fasádu. Ta spolu s omšelou bání dělá největší ostudu. Rynoltický kostel ale bude ale i v dalších letech plně závislý na solidaritě okolních farností a příjmech z jiných zdrojů.

„V často skloňovaných církevních restitucích naše farnost nedostane ani korunu a ani jeden metr čtvereční jakéhokoli pozemku. Což v praxi znamená, že se Rynolticím nebude nic navracet a ani nebudou nijak finančně kompenzovány," vysvětluje Olekšák.

Slavnostní otevření

Poutní mše ke cti svaté Barbory proběhla v Rynolticích včera. Celebroval ji Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. Farní společenství z Jablonného pořádalo při té příležitosti do Rynoltic pěší pouť.

Michal Olekšák doufá, že znovuotevřený kostel přiláká hodně zájemců. Podle něj je škoda každého zavřeného místa, které má sloužit k rozjímání a duchovní obrodě. S pravidelnými bohoslužbami ale v Rynolticích nepočítá. „Moc věřících tu není, počítáme s velkou mší na Velikonoce, ale jinak bych chtěl prostor otevřít různým výstavám, koncertům a podobně," dodává rynoltický jáhen .

Historie kostela sahá až do středověku. Už v první zmínce o Rynolticích z roku 1364 stojí, že obec měla farní kostel. Původní stavbu ale zničila husitská vojska. Roku 1669 byla na starém hřbitově postavena kaple, později přestavěná na kostel sv. Barbory. Z původního interiéru se moc nedochovalo. Navíc nejcennější obraz na bočním oltáři od Josefa Raisnera ztratil na ceně při neodborném restaurování v devadesátých letech.