„Přál bych všem do těch velikonočních svátků i do těch svátků dalších, aby měli odvahu zastavit se a podívat se na vlastní životy a uvidět tu krásu a podlost, která je v každém člověku. A dostat odvahu tu krásu rozvíjet a vidět ji i v tom druhém. A to, co člověk vidí v sobě, že není dobré, aby s tím uměl pracovat. Aby se rozhodl, že nebude ubližovat druhým a bude se snažit ty své nedobré vlastnosti a okamžiky zužovat a stejným způsobem aby pak přistupoval k druhým. Aby přijal sám sebe takového, jaký je. Se svou touhou po kráse a možností i něco ničit a s tímto porozuměním vůči sobě přistupoval i k druhému člověku. Lidé mohou tak k sobě najít cestu, cestu k odpuštění, usmíření, lásce, přátelství a vzájemnosti. A to bych přál nám všem do těch dnů, které máme před sebou,“ vzkázal liberecký arciděkan Radek Jurnečka.

Zájemci mohou také navštívit křížovou cestu u kostela Nalezení svatého kříže v Liberci, kterou tvoří čtrnáct barokních výklenkových kapliček vyrobených z pískovce.