Ještě jako primátor Liberce zvedl Jan Korytář (Změna pro Liberec) na únorovém zasedání zastupitelů ruku pro uzavření smlouvy IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. Podle ní má rada Liberci přidělit evropské dotace v maximální výši 540 milionů korun. Smlouva je podmínkou pro uskutečnění všech projektů tohoto IPRM. Jan Korytář ovšem na zasedání zastupitelů neoznámil, že je ve střetu zájmů.

Soubor projektů IPRM obsahuje totiž také záměr jeho občanského sdružení Čmelák – Centrum pro přírodu. Centrum ekologického vzdělávání má vyrůst na pozemku, který se svou přítelkyní vlastní právě bývalý primátor Jan Korytář.

Ten se zavázal pozemek nejprve sdružení Čmelák, jež kdysi založil a vede, pronajmout a posléze prodat za 1,6 milionu korun. Zlomek evropských dotací tak poputuje přímo i bývalému primátorovi, který k této transakci přispěl vlastním hlasováním.

Podle serveru tydenvlk.cz, jenž přinesl informaci jako první, hrozí Korytáři kvůli porušení zákona o obcích a střetu zájmů přestupkové řízení a pokuta až ve výši 50 tisíc korun. Redakce serveru totiž podala na magistrát podnět k prošetření celého případu a tajemník Jindřich Fadrhonc střet zájmů potvrdil.

„Schválení smlouvy je nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací občanskému sdružení Čmelák, z čehož lze dovodit, že výsledek projednání věci byl v osobním zájmu Jana Korytáře jako statutárního zástupce občanského sdružení a dále, že schválení smlouvy zakládá i vznik osobní výhody Korytářovi z hlediska jeho spoluvlastnictví k předmětným nemovitostem, jak vyplývá z projektu Centrum pro přírodu,“ uvedl pro server Jindřich Fadrhonc.

„Výsledek projednání věci byl v osobním zájmu Jana Korytáře jako statutárního zástupce občanského sdružení.“ Jindřich Fadrhonc

Jan Korytář předevčírem na tiskové konferenci uznal, že v únoru neměl pro uzavření smlouvy s Regionální radou hlasovat, že se měl zdržet. Sám ale svou chybu považuje spíš za omyl než za špatný úmysl. „Když se předtím v zastupitelstvu rozhodovalo o tom, zda projekt Čmeláku v IPRM bude nebo ne, zdržel jsem se hlasování. Teď v únoru jsem to přehlédl. Považuji své jednání za formální pochybení,“ zdůraznil Korytář.

V únoru zastupitelé odsouhlasili smlouvu o čerpání dotací s Regionální radou takřka jednomyslně. Jen pár zastupitelů se zdrželo, mezi nimi například Květa Morávková (Změna pro Liberec). „Ani nás, ostatní lidi ze Změny, nenapadlo, že by mohlo jít o střet zájmů. Kromě mne téměř všichni hlasovali pro,“ poznamenala Květa Morávková.

Bývalý primátor k tomu dodal, že se nikdy a nikde netajil s tím, že je spolumajitelem pozemku, na němž má za evropské peníze vzniknout centrum pro ekologickou výchovu organizace Čmelák. „Mnohokrát jsem všude také uváděl, že jsem předsedou Čmeláku. Zdá se, že budu muset předstoupit před přestupkovou komisi,“ podotkl.