„Museli jsme odstranit několik bloků a nálety vegetace. Na skálu jsme natáhli ochrannou síť a pod ní záchytné ploty. Během tohoto týdne se nám nejspíš podaří práce dokončit," popsal Deníku Jiří Sochor ze společnosti Strix Chomutov, která má práce na starost.

Areál čerpací stanice už několik let zeje prázdnotou. Bývalý majitel skončil v insolvenci a o benzínku dlouhou dobu nikdo nejevil zájem. „Poté, co se na ni sesunulo několik tun kamení, byla po dohodě uzavřena a provozovatele jsme vyzvali k řešení situace. Po soudním sporu s ním čerpací stanici odkoupil nový vlastník. Tím je společnost Petrol Prim," popsal Deníku Martin Jána ze společnosti OMV. Podle něho nový vlastní nebude provozovat čerpací stanici v barvách rakouské společnosti.

Právě proti podobným „zásahům vyšší moci" se podnikatelé čím dál častěji pojišťují. Až likvidační škody dnes dokáží nahradit pojišťovny. „Faktem je, že škody vzniklé v důsledku působení přírodních jevů mohou být pro jakýkoli podnik likvidační, což si již podnikatelé podle našich zkušeností zpravidla uvědomují. Podobné je to rovněž s pojištěním proti krádeži a loupeži strojů, zařízení nebo zásob," popsal mluvčí České pojišťovny Jan Marek. Podle něho podnikatelé často opomíjí například pojištění přerušení provozu.

„Do standardu pojištění dnes patří požár, výbuch či úder bleskem. Další rizika si podniky volí podle vlastního uvážení s ohledem na umístění svých provozoven, podle historických zkušeností s živelnými událostmi či na základě doporučení pojišťovacího experta. Pojistit lze samozřejmě i pojistné riziko sesuvu půdy, zřícení skal či zemin," dodal závěrem mluvčí pojišťovny.