Ze sedla kola vypadá míhající se svět úplně jinak. Užít si takový pohled a bezpečnou jízdu budou moci zájemci na novém úseku cyklostezky svaté Zdislavy na jaře příštího roku. Nová část jedné z páteřních cyklotras v kraji bezpečně propojí Chrastavu, Bílý Kostel nad Nisou, Jítravu a Rynoltice. „Hlavním cílem je dostat cyklisty z frekventované silnice I/13 mezi Libercem a Děčínem a oddělit tak cyklistickou a motorovou dopravu,“ řekl koordinátor projektu Pavel Landa.

Vybudování má na starost Liberecký kraj, který plánuje zažádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Náklady na výstavbu několika úseků v celkové délce 1,3 kilometru přesáhnou 14 milionů korun. „Pokud vše půjde podle plánu, zahájíme práce ve druhé polovině letošního roku a dokončíme je na jaře roku příštího,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Cyklodoprava patří k oblastem, které kraj dlouhodobě podporuje. Loni na ni přispěl částkou 25 milionů korun.

close Plánovaná trasa cyklostezky info Zdroj: Zájmové sdružení Cyklostezka sv. Zdislavy zoom_in

Trasa povede z Bílého Kostela k Jítravě zprvu po pravé straně silnice I/13. Při budování využijí původní výpadovku na Děčín, která je částečně zarostlá lesem. „Tato varianta je optimální, není třeba řešit složité majetkoprávní poměry a také není nutné budovat mimoúrovňové křížení silnice,“ dodal Sviták.

Cyklisté pak přejedou na druhou stranu po mostě na Rozkoši kolem pomníku k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. a po levé straně silnice I/13 dojedou až k místu, kde nad sjezdem do Jítravy odbočuje silnice na Horní Suchou.

Prodloužení cyklostezky sv. Zdislavy vítají i v Bílém Kostele nad Nisou, kde naváže na cyklostezku Odra-Nisa. „Napojení na cyklostezku sv. Zdislavy je kvalitní počin v cyklistické dopravě v Libereckém kraji. Staneme se místním cyklistickým uzlem,“ ocenil starosta obce Jiří Formánek. „Pro cyklisty z řad občanů Chrastavy to bude znamenat vítanou možnost prodloužení cyklostezky, a tím větší zážitek z výletu,“ uvítal také starosta Chrastavy Michael Canov.

Cyklostezka má v budoucnu propojit Nový Bor a Bílý Kostel. Připravuje se od roku 2012, některé části jsou hotové. První úsek z Nového Boru do Svoru měřící 3,2 kilometru dokončil v roce 2017 státní podnik Lesy ČR. Cyklisté se mohou dále projet po cestě z Lvové do Jablonného. Po dokončení by stezka měla měřit 38 km, celkové náklady se odhadují na 200 milionů korun.

Nad celou cyklotrasou převzal záštitu kardinál Dominik Duka. „Přál bych si, aby vzájemná spolupráce měst, obcí a dalších subjektů na cyklostezce svaté Zdislavy byla završena zdárně uskutečněným dílem a pokračovala i poté na dalších, podobně užitečných projektech,“ řekl už dříve Duka.

Stezka prochází krajem svaté Zdislavy, české šlechtičny, léčitelky a ochránkyně chudých, která ve 13. století žila na Lemberku a zasloužila se o vznik dominikánského kláštera či baziliky v Jablonném v Podještědí. Je patronkou Libereckého kraje.