V okamžiku, kdy vstoupíme do volební místnosti, měli bychom se podívat ještě na nástěnku, jestli například někdo z kandidátů neodstoupil, či nedošlo k nějaké změně. Mohlo by tak totiž dojít k zneplatnění preferenčních hlasů.  Může se tak stát například v důsledku úmrtí kandidáta za Stranu Práv Občanů ZEMANOVCI Jana Utinka.

Situace může být následující: Pokud volič vybere hlasovací lístek této strany a chce využít svého práva přidělení maximálně 4 preferenčních hlasů,   musí pamatovat na to, že pokud kroužkem označí 4 kandidáty a následně zjistí, že jedním z nich například zemřel, měl by okrskovou volební komisi požádat o vydání nové sady hlasovacích lístků. V případě, že by totiž zakroužkoval dalšího kandidáta, tedy v pořadí již pátého, nastala by situace, že hlas pro stranu by platil, ale  volič překročil limit 4 možných preferencí a proto preference neplatí.

Voliči mohou využít i jedné novinky. Tou je voličský průkaz, který vydává obecní úřad v místě jejich bydliště. Průkaz opravňuje k tomu, že můžeme přijít k volební urně v jakémkoli okrsku. Osobně o něj ale můžete zažádat nejpozději do středy 10. října 16 hodin.