A zazní opravdové perly vážné hudby: od Antonia Vivaldiho, Georgese Bizeta, Carla Orffa, A. Lloyda Webbera, ale i česká klasika od trojice Ježek, Voskovec a Werich či balada od Beatles.

Taktovky se ujmou Jaroslav Šíp nebo Josef Kučera. Celým večerem bude slovem provázet Václav Žmolík. Mezinárodní den rodiny je svátek ustanovený Organizací spojených národů již v roce 1992. V letošním roce slavily rodiny svůj svátek ve čtvrtek 15. května.

V týdnu kolem tohoto data probíhá Týden pro rodinu a v České republice se v tomto období každoročně odehrává mnoho nejrůznějších akcí zaměřených na rodinu. Sportovní utkání, zábavná odpoledne, soutěže, vzdělávací a kulturní programy.