Na třídenní festival letos přijel do Liberce rekordní počet flašinetářů. Celkem jich bylo 53, kromě milovníků kolovrátků v dobových krojích, přijeli letos poprvé i zástupci z Japonska. Zájemci ale ještě mohou zhlédnout výstavu v Severočeském muzeu. Letos je na osmi panelech část ze sbírky pohlednic s motivy flašinetů. Sbírka čítající asi 1000 kusů patří německému sběrateli Joachimu Petschatovi.

Festival kolovrátků v Liberci neprobíhá náhodou. Právě v nedaleké Chrastavě se totiž koncem minulého století vyráběly a dovážely do celého světa.