Pomluvy, ponižování, to jsou nejčastější formy šikany, s níž se nejen děti, ale dospělí setkávají. Obrana proti šikaně je složitá. Šikaně se však musí oběti bránit, neměly by zůstat se svým problémem samy. Mnohdy bývá nejlepším řešením odborná pomoc a konzultace. Problémem mnohdy je rozpoznat nepřímé signály vznikající šikany.

„Nejzávažnější roli při zjišťování šikany hraje strach oběti i svědků z toho, že jim nikdo nebude věřit, že se s tím nic stejně neudělá. Především mají strach ze msty ze strany agresora či agresorů, s tím, že se mu stejně nic nestane. Oběť musí mít pocit, že v tom není sama, že jsou i jiní, kteří jsou na její straně,“ vysvětlila koordinátorka prevence Vladimíra Šrýtrová.

Jak čelit šikaně?
PODCAST: „Nejlepší“ dětská hra na šest? Šikana, varuje lektorka Richterová

Je dobré vést děti k empatii vůči druhým, k tomu, aby se uměly zastat toho druhého a pomáhat. Obětem by se mělo dostat odvahy, že se nemusí bát se někomu blízkému svěřit. Většina agresorů vyhledává slabé oběti, které se nebrání. A tak když se dítě nedá, je zde šance na úspěch. Velmi důležitá je sebedůvěra a pozitivně smýšlet sám o sobě.

Problém kyberšikany

S nástupem moderních technologií se bohužel problém šikany postupně přesunul do kyberprostoru, kde jsou děti díky internetu a sociálním sítím neustále mezi sebou propojené. Zesměšňující příspěvky nebo výhružky se po sítích velmi rychle šíří a mají mnohdy velmi početné publikum. Navíc se z online prostředí velmi špatně odstraňují a je možné je po nějaké době znovu „vytáhnout“ a tím působit oběti další bolest.

„V případě kyberšikany nemůže být dítě prakticky v bezpečí ani doma. Důležitá je prevence, kdy je dětem důležité vysvětlit rizika internetu a sociálních sítí a ukázat jim, jak si chránit soukromí a také jak se na síti chovat. Velmi důležitou roli zde hraje také vzájemná důvěra v rodině. Děti si mnohdy neuvědomují a nebo ani nevědí, jaké mohou být následky jejich působení ve virtuálním prostředí,“ přiblížila problém Šrýtrová.

Bezpečnost dětí hravou a zábavnou formou

Preventisté Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie (KŘP) Libereckého kraje se rozhodli zlepšit povědomí u dětí o této problematice zábavnější formou, a proto vytvořili komiks s tématikou šikany a kyberšikany. Hlavní hrdinkou komiksu je dívka 3. třídy ZŠ Lucie, která se přistěhovala do města a nastoupí do místní školy jako nová žačka. Lucie pochází z ne příliš bohaté rodiny a brzy se stává obětí posměchu některých svých spolužáků.

Policejní preventisté přišli s komiksem na téma šikany a kyberšikany.Policejní preventisté přišli s komiksem na téma šikany a kyberšikany.Zdroj: Policie ČR

Příběhem provází policejní tygřík „Typoli“ (TYgr – POlicie – LIberec), který dává dětem rady, jak se správně v dané situaci zachovat a zároveň, co je nezákonné. U jednotlivých situací děti přiřazují do okénka samolepky v podobě liků s palcem nahoru nebo dolů podle toho, kde si myslí, že je jednání správné. Zadní strana komiksu je určena preventivním radám a kontaktům, kde vyhledat pomoc.

„Distribuce komiksů probíhá v rámci přednášek na danou tematiku. Přednášky na KŘP Libereckého kraje zajišťují kromě preventistů z oddělení tisku a prevence také preventisté z jednotlivých obvodních oddělení či ze Služby kriminální policie a vyšetřování,“ dodala na závěr Šrýtrová.