V neposlední řadě byly součástí programu i komentované prohlídky. V prostorách Experimentálního studia proběhla také projekce filmu Zebra bez hřívy s následnou besedou s hlavním zoologem a přímým účastníkem výpravy do africké Ugandy, Lubošem Melicharem.