Kuriózní pohled byl i na mladé polské policisty, kteří si fotili „selfíčka“ u zavřených pohraničních přechodů. Zdálo se, že i pro ně je nemožnost volně se pohybovat z jednoho do druhého státu, neznámá situace.

Generace narozené na konci 80 let a později, totiž začaly samy bez rodičů cestovat až po vstupu ČR do Schengenu, kdy už na hranicích nebyly kontroly a jediné co je omezovalo, byly vlastní finance. I teď za doby karantény zaznívaly nejčastější nářky na konto omezení volného pohybu…

Tyto frustrace jsou nejsilnější v příhraničních regionech, kde jsou lidé zvyklí překračovat hranici často, ať už za nákupy, prací, turistikou nebo příbuznými a přáteli. Někteří z nich, tzv. pendleři, teď mají důvod k radosti. Polsko se rozhodlo zpřístupnit pro ně přechod v Habarticích na Frýdlantsku.

Je to nejkratší spojení s krajským městem a trasa, kterou mnoho Poláků každodenně absolvuje při dojíždění za prací. Úsměvné je, jak se o znovuotevření přechodu dozvěděli. Polská hraniční stráž to napsala na facebook a odtud se zpráva šířila bleskovou rychlostí až k hejtmanovi kraje, který ji potvrdil.

Všichni teď doufají, že se brzy otevřou další přechody a to pro všechny. Epidemiologická situace je totiž dobrá na obou stranách a pro zavření hranic už není žádný důvod.