Tolerance, solidarita a podílení se na veřejném dění. S takovými představami před dvěma lety vznikla nezisková organizace Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje. Za tu dobu ušla kus cesty a stala se pomocníkem a rádcem členům komunity. Zároveň vidí řadu neduhů.

Na začátku stála snaha zasíťovat různé organizace v kraji a vyhledávat Romy, kteří by měli chuť podílet se na veřejném životě a bojovat s předsudky ve společnosti. „V současné době se věnujeme komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách, která navazuje na předsevzaté poslání. Snažíme se aktivizovat romské obyvatele k zájmu o dění a odpovědnosti za sebe, svou rodinu a společnost,“ nastínil aktuální cíle koordinátor koalice Ján

Ján Lányi.
Zažil šikanu, teď chce romským dětem pomáhat. Proto vznikla Koalice

Jako hlavní problém romské komunity v Libereckém kraji vidí její nejednotnost a roztříštěnost. Další faktor představuje migrace Romů v rámci měst a absence zástupců současné generace, kteří by se zajímali o dění ve společnosti. „Naštěstí se blýská na lepší časy. Mladí Romové se začínají sdružovat, zajímat se o politickou sféru a jsou otevření vzdělávat se v této oblasti. A my jsme rádi, že jim můžeme poskytnout prostor pro iniciativu a vlastní realizaci,“ doplnil Lányi.

Zájem je velký

Samotné aktivity probíhají převážně v přímém prostředí komunity, kdy se pracovník koalice snaží účastníky pouze provázet a navést je k řešení jejich problémů. „Nedávno proběhlo první komunitní setkání, na které se dostavilo bezmála sto romských příslušníků. Těšilo nás i to, že přišli i lidé z řad majority,“ dodala budoucí předsedkyně organizace Romani Lilia a dosavadní zástupkyně ředitele koalice Marie Pilátová.

Jedním z nástrojů, který napomáhá plnit cíle, je přiblížení romské kultury ostatním. „Je temperamentní, osobitá a krásná. Věřím, ze může odbourávat předsudky a budovat vzájemnou toleranci,“ zdůraznil Lányi s tím, že také pořádají různé volnočasové aktivity pro děti.

Do činnosti koalice zasáhla i epidemie koronaviru, která nejenže utlumila její aktivity, ale narušila i přípravy oslav Mezinárodního dne Romů, které měly proběhnout v Jablonci nad Nisou. „Akce se nakonec uskuteční v říjnu a program bude o to pestřejší, dokonce ho obohatí defilé centrem města a romská zábava,“ přiblížila Pilátová. Členové komunity na jaře šili roušky a vyráběli dezinfekci pro seniory, matky samoživitelky či sociálně vyloučené.

Královka.
ANKETA: Zaostřeno na krásu Jizerských hor. Pomozte vybrat tu nejlepší fotografii

Do konce léta mají v plánu sérii workshopů zaměřených na prevenci školního neúspěchu. A v sobotu 8. srpna proběhne v komunitním středisku Kontakt Romské odpoledne. „Budeme si povídat i tom, proč je důležité účastnit se voleb,“ řekl koordinátor. Právě Kontakt je jednou z organizací, která se snaží cestou společného dialogu představovat minoritní skupiny majoritní společnosti a obráceně.

„Za symbolický poplatek umožňujeme organizacím využívat naše zcela vybavené prostory. A vítáme každou iniciativu, která se zabývá nejen touto tematikou,“ podotkla zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějíčková s tím, že 28. srpna proběhne před libereckou radnicí Letní festival cizinců a národnostních menšin.

Až začne školní rok, zahájí Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje i přednášky na školách zaměřené na motivaci k pokračování ve vzdělání na středních školách a odborných učilištích a možnostech čerpání stipendijních programů.

„Jsem rád, že místní romské spolky fungují, velice dobře pracují a samy bez cizího přičinění dokážou pokrýt široké spektrum aktivit, které místní Romové definují jako potřebné. Romská komunita v kraji se stává opět silnou, se silným postavením v České republice,“ připomněl ředitel Asociace romských představitelů Libereckého kraje Jan Cverčko.