"Přestěhování knihovny ze základní školy do prostor kulturního centra předcházelo dlouhodobé řešení neúnosné situace s umístěním předškolních dětí do mateřských školek. Vratislavice disponují čtyřmi školkami, které v současné době svou kapacitou nestačí pojmout všechny předškoláky. Přibližně 50 dětí není kam umístit," vysvětlilo vedení městské části důvod pro přestěhování knihovny, místo které vzniknou dvě třídy mateřských škol, které mohou do budoucna fungovat i jako družina.

Nový prostor si vyžádá přestavbu

Nově navrhovaná knihovna bude částečně umístěna do uvolněného křídla po bývalé expozici Ferdinanda Porsche a částečně do protějšího křídla. Prostory ale bude nutné upravit pro fungování knihovny. Budou vybudována nová okna a upraveny budou rozvody elektřiny a osvětlení. Architekti navrhli umístit do prostoru bývalé expozice hlavní část knihovny s více než 7 000 knihami a 1000 časopisy.

Do protějšího křídla se přestěhují nové kanceláře knihovnic a příruční sklad. Zbývající knihy z fondu knihovny budou umístěny do skladu. Podle vedení Vratislavic se do konce září letošního roku knihovna vrátí do standardního provozu, ale už v nových prostorách Kulturního centra Vratislavice 101010.