Zažil to určitě každý. Ráno pospícháte do školy nebo do práce, vyběhnete z domu a než se nadějete, ležíte na zemi. Chodník byl namrzlý.

V lepším případě vstanete, oprášíte kabát a běžíte dál. V horším případě si přivodíte úraz. Například zlomenou nohu. Období chodníkových úrazů právě začalo.

„Bohužel ale rok od roku roste počet případů, kdy si lidé takto způsobí vážná zranění. " uvedl mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata.

Ze statistik vyplývá, že meziročně počet těchto případů vzrostl o více než čtvrtinu.

„Počet oprávněných nároků na odškodné z takových úrazů narůstá. V roce 2009 jsme ve městech, která jsou u nás pojištěna, vyplatili odškodné téměř dvěma stovkám poškozených lidí. V roce 2010 to už bylo zhruba dvě stě osmdesát případů a loni už tři sta třicet. Kolik to bude letos, teprve uvidíme, protože nejkritičtější období zimy právě klepe na dveře," uvedl Marcel Klaban, ředitel Odboru služeb klientům neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Pokud si ale myslíte, že od vlastníka komunikace získáte odškodné za zlomenou ruku na chodníku jen tak a automaticky, není to pravda.

„Nelze paušálně říci, že když chodec za jakýchkoli okolností vstoupí na namrzlý chodník a upadne, tak nastává bez dalšího povinnost vlastníka komunikace k náhradě škody, ale je nutné vždy pečlivě zvážit veškeré okolnosti, za kterých ke škodné události došlo," míní advokát Jan Jaroulek.

Za sypání chodníků a odklízení sněhu a ledu z nich jsou odpovědná města a obce. Některá z nich jsou pro případ těchto úrazů pojištěna prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu.

„Povědomí lidí, jak mají v takových situacích postupovat, sice narůstá, stále je ale vysoké procento případů, kdy odškodné platit nemůžeme. Buď na něj nevznikl nárok, nebo poškozený jednoduše nevěděl, jak věc řešit," sdělil Marcel Klaban z ČSOB Pojišťovny

Pokud se vám stane, že na chodníku upadnete a způsobíte si úraz, měli byste se snažit, jestli to váš stav umožňuje, zdokumentovat, kde přesně k pádu došlo a jak, případně požádejte kolemjdoucí.

„Důležité je zdokumentovat přesné místo vzniku, datum a čas vzniku škodné události. Přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události, věty typu „Všechny chodníky byly neuklizené, tak jsem upadl" pro posouzení nestačí," podotkl Milata.

Zapomenout byste neměli ani na fotografii. Klidně z mobilního telefonu a zajistit kontakt na svědky události.

K prokázání výše vzniklé škody na zdraví potřebujete ještě posudek o bolestném, posudek o ztížení společenského uplatnění, potvrzení o ztrátě na výdělku.

Nezapomeňte doložit výdaje v hotovosti, které souvisejí s léčením jako je například jízdné do zdravotnických zařízení, doplatky za medikamenty, léčebné prostředky a regulační poplatky.

Kdy mám na odškodné nárok

•Závada ve sjízdnosti/schůdnosti podstatně a výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní komunikace

•Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro uživatele pozemní komunikace nepředpokládatelná

•Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro obec či kraj odstranitelná běžnou údržbou

•Poškozený svůj pohyb (jízdu/chůzi) plně obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu pozemní komunikace a aktuálním povětrnostním podmínkám

•Obec či kraj neprokázaly, že nebylo v jejich objektivních mezích závadu ve sjízdnosti/schůdnosti odstranit/zmírnit/upozornit na ni

•Nejedná se o tzv. vymezenou neudržovanou pozemní komunikaci

•Nejedná se o účelovou komunikaci

•Není dáno výlučné spoluzavinění na straně poškozeného