Důvodem jsou nedostatky zjištěné odbornou ortopedickou společností. Konkrétně jde o speciální jednotku intenzivní péče pro pacienty po operaci velkých kloubů a kostí a nedostatečný počet lékařů – ortopedů.

„Nemocnice věděla, že pokud nebudou splněny standardy pro operace kloubních náhrad, nebude moci tyto operace od roku 2010 s naší pojišťovnou nasmlouvat. Bohužel, podmínky nebyly splněny ani po dvanácti měsících,“ uvedl ředitel liberecké VZP Jiří Benedikt.

Bývalé vedení zaspalo

Bývalé vedení českolipské nemocnice tuto záležitost poněkud podcenilo. „Od nástupu nového ředitele Petra Chmátala je vybudování JIP a doplnění týmu ortopedů prioritou,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Petr Pokorný.

Senátor a člen dozorčí rady nemocnice Karel Kapoun upozornil, že byť dvouměsíční výpadek operací pacientů VZP bude nepříjemnou komplikací nejen pro nemocné, ale ohrozí i velmi dobrý tým lékařského a ošetřovatelského personálu. „Konání Jiřího Benedikta si vysvětluji jako účelový a zájmový atak, který má umožnit přesunout peníze jinam,“ míní Karel Kapoun.

Jiří Benedikt tento názor odmítá: „Peníze určené pro tyto operace v České Lípě si naše pojišťovna podrží do doby, než českolipská nemocnice stanovené podmínky splní. To by se mělo stát podle vyjádření ředitele Chmátala do konce prvního čtvrtletí.“

Komplikací je méně než jinde

Ještě ostřeji se ředitel krajské VZP vyjádřil v televizním zpravodajství, kde naznačil, že pacienti operovaní na českolipské ortopedii jsou ohrožení infekcemi. Proti tomu se ostře ohradil primář českolipské ortopedie MUDr. Petr Gutwald: „Výskyt infekčních, ale i jiných komplikací není u nás vyšší než běžný průměr v ČR, ale naopak nižší. Toto prohlášení představitele krajské VZP vážně poškodilo nejen práci celého kolektivu oddělení a centrálních operačních sálů, včetně dlouholeté práce odcházejícího primáře Horela, ale i renomé nemocnice.“ A dále vysvětlil, jak je o pacienty postaráno: „Ortopedické oddělení není vybaveno samostatnou pooperační jednotkou intenzivní péče, ale nemocní jsou po operacích monitorováni a je zabezpečena jejich pooperační bezpečnost. Ve službě na oddělení neslouží v mimopracovní dobu ortoped, služba je ovšem zabezpečena erudovaným chirurgem.“

Vytváří tým zkušených lékařů

Připomněl také, které posily přijdou do českolipské nemocnice. Oddělení bude posíleno nástupem nových a zkušených lékařů na trvalý úvazek od samého začátku roku 2010: MUDr. Ježkem a MUDr. Kociánem z Krajské nemocnice v Liberci. K zabezpečení kvalitního provozu je již v současné době oddělení posíleno čtyřmi ortopedy na zkrácený úvazek včetně bývalého primáře liberecké ortopedie MUDr. Janaty.

Podle ředitele Petra Chmátala má nemocnice i souhlasné stanovisko šéfa ortopedické společnosti, že souhlasí s provozem ortopedického oddělení, jak tady je. MUDr. Radovan Kubeš, který poslední kontrolu prováděl, konstatoval, že k přerušení operativy nevidí důvod.

VZP za stejných podmínek jaké má nemocnice nyní, hradila operace totálních endoprotéz více než rok. Navíc většina nemocnic v České republice náročné podmínky stanovené odbornou ortopedickou společností nesplňuje.

Nemoci velkých kloubů provázejí velice nepříjemné bolesti. Proto je pro pacienty velmi důležité, aby na totální endoprotézu čekali co nejkratší dobu. V současnosti se v České Lípě čeká na operaci půl roku, přičemž v jiných nemocnicích až dva roky. Bez omezení budou v České Lípě provádět operace klientů ostatních pojišťoven.
Na financování specializované JIP má zájem i Liberecký kraj, který poskytl finanční dotaci ve výši 27 milionů. „Je hotová projektová dokumentace a v polovině ledna, po výběrovém řízení stavební firmy, bude zahájena výstavba tohoto multioborové jednotky intenzivní péče. Jeho součástí budou čtyři samostatná lůžka, určená pro tento typ výkonů,“ doplnil primář Gutwald.