Odvolával se přitom na zjištění MF Dnes, která informovala o tom, že podnikatel Jiří Vařil spojený s firmou BusLine si zavazoval krajské politiky a úředníky. Spoluorganizoval pro ně společně s fotbalovým bossem Miroslavem Peltou zájezdy na fotbal do Kodaně i Amsterdamu. Jedním z účastníků zájezdů byl podle zdrojů MF Dnes i předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Právě jeho úřad často vstupoval do dopravních soutěží vyhlášených Libereckým krajem a rozhodoval také o námitkách dopravní společnosti BusLine, která se soutěží účastnila.

„Společnost BusLine se dlouhodobě snažila o ovládnutí autobusového trhu. To by nebylo nic zvláštního. Jako problematické ale vidíme to, že rozhodnutí antimonopolního úřadu této snaze, když ne přímo, tak nepřímo pomáhala,“ řekl náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták (SLK). Dodal, že BusLine a firmy s ní spojované napadly soutěže o zajištění dopravní obslužnosti v Praze, v Plzeňském, Zlínském, Pardubickém, Královéhradeckém a také Ústeckém kraji. Náměstek ústeckého hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) proto uvažuje, že podá podobnou žádost jako Liberecký kraj.

ÚOHS nařčení odmítá. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové dopravce. Jediným měřítkem v rozhodování úřadu je vždy pouze zákon o zadávání veřejných zakázek a další relevantní legislativa,“ napsal úřad ve svém vyjádření.

Svá rozhodnutí prý přezkoumávat nemůže, protože je třeba postupovat striktně podle správního řádu, podle kterého lze přezkumné řízení zahájit pouze do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí a pro zahájení takového řízení musí být splněna podmínka, že lze důvodně pochybovat o tom, že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy.

„Úřad rovněž odmítá, že by ve správních řízeních rozhodoval ve prospěch společnosti BusLine, v řadě případů tomu bylo právě naopak. Ze statistiky šetření podnětů a správních řízení za posledních 5 let, v nichž jako stěžovatel či vybraný uchazeč figurovala společnost BusLine, vyplývá, že z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo 12 v neprospěch společnosti BusLine, 9 ve prospěch a v 9 případech bylo řízení zastaveno,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Půta předpokládá, že se k žádosti antimonopolní úřad postaví kriticky. „Děláme věc, kterou musíme. Byla zpochybněna nezávislost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ prohlásil.

SPORNÝ NÁKUP AKCIÍ

Poslední rozhodnutí ÚOHS, které kraj rozporuje, pochází z loňského roku. Kraj chtěl založit vlastního dopravce a koupit majoritní podíl akcií v ČSAD. Na námitku firmy BusLine ÚOHS rozhodl, že musí na nákup vyhlásit veřejnou zakázku. Liberecký kraj nakonec i přes „zákaz“ akcie koupil a vlastního dopravce založil. „Chceme mít větší přehled o financích, které do dopravy dáváme. Každý rok se na dotacích do regionální autobusové dopravy vyplatí miliardové částky,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Podle krajských opozičních zastupitelů ze Změny pro LK by prorůstání firmy BusLine do veřejné správy nebylo možné „bez politiků, kteří za ovlivňování zakázek na zajištění veřejné dopravy přímo nepobírali bonusy“. Vycházejí tak z informací, že na zájezdy organizované Vařilem a Peltou vyrazili i tehdejší náměstci hejtmana Marek Pieter (SLK) a Lenka Kadlecová (ČSSD) a bývalý krajský radní Vladimír Mastník (SLK).

„V Libereckém kraji jsme byli svědky toho, že zástupci různých politických stran pracovali ve prospěch BusLine. Pan Vařil ale není žádným hybatelem všeho, zastupuje jen jednu vlivnou skupinu a musel mít souhlas ostatních, aby si mohl přivlastnit dopravu. A také za to musel platit, BusLine přímo i nepřímo sponzoroval třeba liberecký hokej nebo jablonecký fotbal. Jeden článek vypadl, ale systém zatím zůstává,“ řekl krajský zastupitel za Změnu pro LK Josef Šedlbauer.