Jednatel společnosti Multi Development Ronald Dasbach obvinil společnost ECE Praha z nelegální těžby. „Zemní práce, které v této době na pozemku ECE probíhají, jsou totiž vykonávány svévolně, bez stavebního povolení,“ píše jednatel Multi Development ve svém tiskovém prohlášení.

Některá prohlášení svého konkurenta pak označil dokonce za bizarní. Tento doposud nejspíš nejtvrdší výstup je buď skutečné varování nebo poplašná zpráva.

Multi Development prostřednictvím svého jednatele Ronalda Dasbacha navíc tvrdí, že projekt ECE Praha přinese trvalý kolaps dopravy. Dasbach vyjádřil o studii svého konkurenta značné pochyby.

Dále Ronald Dasbach obvinil zástupce města Liberce, že prý nemají ani zájem o diskuzi nad závěry, ke kterým Multi Development došla a navíc prý nikdo nepředal Multi Development opakovaně požadovanou dokumentaci dopravního řešení centra.

Všechna tato tvrzení však jednatel ECE Praha Josef Tobek i šéf odboru dopravy města Liberce razantně odmítli. Josef Tobek navíc projevil ochotu předložit doklady z odeslané pošty. Podle zjištěných informací měl navíc Ronald Dasbach ve čtvrtek schůzku s představiteli města, což o nekomunikaci ze strany města Liberce nevypovídá.

Hrozí městu Liberci skutečně kolaps?
A dělá ECE zemní práce „načerno“?

Multi Development tvrdě vystoupila proti ECE Praha krátce poté, co ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek po dlouhém váhání akceptoval závěr své expertní komise. Až na ministrův stůl se totiž tento spor investorů dostal. Společnost Multi Development však neuspěla. To ovšem ještě zdaleka nemusí být poslední zvrat v celé válce investorů.

Značná nervozita panuje na obou stranách. Společnost ECE již dokonce prohlásila, že jestli se Multi Development podaří jejich projekt zastavit, vzniklou škodu bude ECE uplatňvat formou mezinárodní arbitráže.

Právě hrozbu arbitráže označil jednatel Multi Development za „bizarní představu“. Opírá se přitom o tvrzení, že ECE vytěžila již dvojnásobné množství zeminy, než kolik jí umožnilo příslušné povolení.

V tiskovém prohlášení Multi Development se doslova uvádí: „V rámci územního rozhodnutí byly ECE povoleny terénní úpravy pouze v rozsahu 176 000 metrů krychlových, v současnosti je odtěženo minimálně dvojnásobné množství. Je opravdu bizarní představa, že by za činnosti prováděné v rozporu s platnými právními předpisy měl kdokoliv požadovat náhradu po státu.“

V návaznosti na toto zaslané prohlášení dostala společnost Multi Development nabídku k uskutečnění rozhovoru. Z důvodu časové zaneprázdněnosti jednatel Multi Development vzkázal, že se přidrží svého tiskového prohlášení.

Při odhlédnutí od osobních invektiv, která jsou u investic přesahující pro každou stranu přes miliardu korun lidsky pochopitelná, sdělil Ronald Dasbach dvě věci, které jsou naprosto zásadní. Uvedl, že na základě jejich odborné studie po dokončení projektu ECE zkolabuje doprava, zásadně se zhorší životní prostředí a stoupne dopravní nehodovost. Jinými slovy prý odborníci spočítali, že následkem bude velká škoda na majetku i zdraví lidí.

Druhým zásadním trzením je, že zemní práce prováděné ECE více než o dvojnásobek přesáhly povolené limity. I zde musí dojít k důkazu pravdy bez prodlení. Ony stanovené limity totiž chrání okolní domy před sesuvy půdy a zhroucením. Dvojnásobné odtěžené množství zeminy nad povolenou míru, jak tvrdí Ronald Dasbach z Multi Development, je proto z hlediska rizik také velmi zásadní. Z jakých pramenů a podkladů Ronald Dasbach čerpá, však ve svém vyjádření nezmiňuje.

Jednatel ECE Praha Josef Tobek souhlasil s rozhovorem, ve kterém sdělil, na základě jakých faktů lze důrazné varování ze strany Multi Development považovat za nedůvodná.

Již v sobotním vydání jsme publikovali závěry vaší studie, podle které vaše investice dopravu, narozdíl od závěrů protistrany, výrazně vylepší. Jak ECE, tak Multi mají v rukou studii. Jak mám já, jako reportér, či čtenáři poznat, kdo má pravdu? Opíráte se ve své optimistické vizi ještě o něco dalšího?

Čistě pragmaticky. Dopravní studii zpracovávala renomovaná firma. I přesto nám ji šéf odboru dopravy dal několikrát přepracovat s tím, že upravil vstupní faktory dopravy. Naše podklady prověřoval stavební úřad a velmi důkladně také odbor dopravy. Následně si vyžádal vedoucí odboru dopravy města Liberce dopravní audit. Podotýkám, že lidí, kteří mají kvalifikaci na zpracování dopravního auditu je velmi málo. Přesněji se bavíme o desítkách specialistů v celé České republice. A ačkoliv mám za sebou již hodně realizovaných nákupních center, takový požadavek jsem vyřizoval poprvé, i když vzhledem k důležitosti místa to plně chápu. Já si skutečně myslím, že katastrofické vize pana Ronalda Dasbacha, které nikdy nedoložil zdaleka tak fundovaně, jak je podložena naše studie, jsou nekompetentní až urážlivé. Předně vůči všem odborníkům, kteří se na podkladech podíleli, nebo je prověřovali.

Informovala vás společnost Multi Development o svých obavách? Spolupracovala tato společnost na řešení situace?

Ne. Na obě otázky. Ani svými odborníky, ani finančně, ani nijak jinak.

Je pravdou, jak tvrdí Multi Development, že jste již odtěžili přes dvojnásobek zeminy, než kolik máte povoleno?

Kdyby toto byla pravda, tak to jako novinář dávno víte. Všechny ty okolní domy by zde totiž ležely uprostřed. Je to samozřejmě, mírně řečeno, nesmysl. Tím nechci říct, že by byl pan Ronald Dasbach nekompetentní. Jelikož u něj doma v Holandsku žádné kopce nejsou, tak chápu, že pohled na naše přípravné práce na něj musel velmi zapůsobit. Předpokládám, že tento kvalifikovaný odhad udělal, když projížděl okolo.

Geologové, geodeti, odborný stavební dozor, inženýři, zhotovitelé díla a mnozí další jsou poněkud jiného názoru. Pevně věřím, že jejich slovo je vyšší hodnotou, než slovo někoho, kdo je náš konkurent a zahlédl rozsah našich prací. Ale jsem rád, že má pan Dasbach obavy o případnou arbitráž. Vidím, že s Českou republikou hluboce cítí. Tedy pokud mu to nezkomplikovalo nějaké jiné plány.