Lidová přezdívka Roland odkazuje na hrdinu starých francouzských eposů, někteří i tvrdí, že jde o Havla z Lemberka, zakladatele hradu u Jablonného v Podještědí a jednoho z nejvýznamnějších dvořanů krále Václava I.

Nebo je to snad pověstný Siegfried ze starogermánských bájí, postavený na radnici Němci? Nebo snad některý z pánů z Redernu? Ne, není to ani jeden. Není to totiž nikdo. Jedná se o bezejmenného rytíře, ochránce města Liberce a jeho městských práv. Z věže shlíží od roku 1891.

Navrhl ho architekt radnice Franz von Neumann – a stejně jako budova je prakticky kopií vídeňské radnice, i náš rytíř vychází z vídeňského Rathausmanna (Radničního muže). Než jeho místo usurpovala pěticípá hvězda, vydržel město chránit plných 60 let, do roku 1952. Po revoluci se nevrátil, českého lva z roku 1990 nahradil až roku 2005. Nikdo neví, jak dlouho vydrží, ale být to může vlastně kdokoliv. Fantazii se totiž meze nekladou.