„Město nemá na starosti správu těchto hodin, bude to nejspíše nějaká soukromá firma, ale jaká to je, to nevím,“ uvedl Martin Korych, tiskový mluvčí magistrátu města Liberec.

Jaroslav Čech, vedoucí technické správy majetku města, upozornil, že veřejné osvětlení v Liberci spravuje společnost Eltodo. Tiskový mluvčí Eltoda Jan Rafaj doporučil kontaktovat společnost Technoport, která nabízí tyto hodiny jako reklamní plochu.

Bohužel se nám ale nepodařilo během celého dne nikoho ze společnosti zastihnout.

„S hodinami nemáme nic společného, obraťte se na magistrát, na správu údržby majetku města,“ uvedl Michal Buzek, tiskový mluvčí Technických služeb města Liberec.

Jako na poslední možnost jsme se obrátili na vedení Libereckého kraje. Komu tedy hodiny patří? „Tuto informaci jsme se snažili marně vypátrat před třemi lety,“ uvedl tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer. Zdá se, že není v našich silách dozvědět se, kdy budou hodiny opět měřit čas.

(ber)

Pomůže někdo ze čtenářů?