Své starosty či starostky nominují přímo obyvatelé obcí. „V nominačním formuláři popisují, jak se jejich obec a život v ní pod vedením starosty změnila.
„Za dva roky fungování soutěže jsme obdrželi celkem 432 nominací, což svědčí o velkém zájmu lidí ocenit své starosty a poděkovat jim tak za dobře odváděnou práci. Být ve funkci starosty je určitě složitá a velice náročná práce, která bývá navíc často nedoceněná. Touto soutěží se snažíme vyslovit veřejné uznání za kvalitní práci starostek a starostů malých obcí,“ říká Lenka Machovcová, manažerka Poštovní spořitelny, která akci už potřetí pořádá společně s ČSOB a ve spolupráci s Nadací VIA. Přihlášku s devíti kopiemi je třeba zaslat poštou.

„Uzávěrka pro příjem nominací do třetího ročníku soutěže je 5. září 2011, platí datum poštovního razítka, takže ještě tento den může být nominace poslána poštou,“ říká Markéta Krausová, projektová manažerka Nadace VIA.

Nominace, které budu splňovat formální podmínky, posoudí hodnotící komise a vybere pět kandidátů postupujících do 2. kola. Těchto pět starostů členové komise osobně navštíví, na místě se seznámí s jejich prací a fungováním obce.

V porotě, která bude o vítězi na základě nominací od místních obyvatel rozhodovat, zasednou kromě zástupců pořádajících institucí také loňský vítěz, starosta obce Písečná u Žamberka Josef Zámečník. Akce během dvou let trvání získává na oblibě. O jejím rozšíření na větší obce a města se ale zatím neuvažuje.

„Zaměření na malé obce doplňuje naše dárcovské aktivity a jejich zaměření na komunitní rozvoj v oblastech, pro které je těžké dostat se ke zdrojům pro rozvoj obcí,“ vysvětlila Markéta Krausová z Nadace VIA. V uplynulých dvou ročnících se v soutěži objevilo 13 nominací z Libereckého kraje. Byly to například hlasy pro starosty Heřmanic, Bílého Kostela nad Nisou či Křižan.

Nominační formuláře naleznete na www.nadacevia.cz.

Věříme, že dobré příklady táhnou. Tak je chceme ukázat, říká ředitel Nadace VIA Jiří Bárta

Heřmanice, Křižany, Bílý Kostel. Obce, které byly v loňském roce paralyzovány tisíciletou vodou. Když bylo lidem bez střechy nad hlavou nejhůř, věděli, že se mohou obrátit na svého starostu. Právě tihle lidé dokázali, že slovo starosta má slovní základ ve slově starat se. Lidé v obcích na konci světa a na okraji zájmu vědí, že se mají na koho obrátit. I proto je nominovali do prestižní soutěže Era Starosta roku. Své o tom ví i Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA, která společně s Poštovní spořitelnou akci vyhlašuje. A která se o život malých obcí dlouhodobě zajímá.

Shrňte, co je cílem celé akce.
Chceme vyjádřit poděkování těm, kteří významně ovlivňují kvalitu života obcí a měst – tedy starostům a starostkám. Je to často právě jen jejich aktivita a nasazení, jež strhnou ostatní lidi v obci ke společnému zájmu o věci veřejné. Proto chceme jejich roli veřejně vyzdvihnout a poděkovat jim. Věříme také, že dobré příklady táhnou.

Co na starostech lidé nejvíce oceňují a jaký obraz o českém „venkově“ to skládá?
Předchozí ročníky soutěže ukázaly, že lidé si cení toho, když jdou starostové a starostky příkladem. Musí být také dobrými a citlivými manažery, se schopností shánět finance, starat se o rozvoj obce a inspirovat ostatní k aktivitě. Být dobrým starostou jistě není jednoduché, ale každý rok nás mile překvapí, kolik skvělých starostů a starostek se v Čechách a na Moravě najde.

Soutěž o starostu roku ale není jediná, v níž Nadace VIA v Libereckém kraji figurovala, co dalšího jste v oblasti rozvoje malých obcí podpořili? A jakou částkou?
Jen vloni to byla částka převyšující 900 tisíc korun. Podporovali jsme zejména obnovu drobných kulturních památek v krajině, ale i komunitní projekty. Granty od nás loni získaly například sdružení Drobné památky severních Čech, sdružení Čmelák, Spolek pro volný čas Novovesan, Spolek přátel obce Janov nad Nisou…

Z čeho se projekty financují, jaká je případná spoluúčast obcí a k čemu má podpora sloužit?
Našimi dárci jsou v naprosté většině firmy a individuální dárci jak z Čech, tak z USA. Částečným zdrojem financování jsou pro nás výnosy nadačního jmění. U některých grantových kol vyžadujeme spoluúčast 10 procent, ale vždy záleží na podmínkách vyhlášení. Obecně usilujeme o to, aby se lidé zajímali o své okolí a aby se sami podíleli na nejrůznějších projektech, ať už jde o obnovu zanedbané památky, návsi, obnovení tradice v obci, rozvoj sociálního podnikání či hájení veřejného zájmu.

Jak se u nás vůbec „žije“ nadacím, naučili jsme se za dvacet let solidaritě nebo jsou Češi k nadačním projektům stále skeptičtí a pomáhají jen v případě velkých neštěstí a živelných katastrof?
Situace se za posledních zhruba deset let výrazně zlepšila a soukromé dárcovství začíná patřit do „dobré společnosti“. Lidé samozřejmě nejochotněji pomáhají v případě humanitárních katastrof, ale naštěstí roste i počet těch, kteří si strategicky vybrali své téma, nadaci či neziskovou organizaci a s nimi spolupracují dlouhodobě. Ale samozřejmě je ještě obrovský prostor pro růst dárcovství a obecně pro růst naší ochoty účastnit se veřejného dění buď jako dárci, nebo jako dobrovolníci. Prostě jako občané …
. . .