Patnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů šedesátých a sedmdesátých let 20. století představuje ode dneška v Oblastní galerii Liberec v bývalých Lázních nová výstava s příznačným názvem Kotvy Máje.

Kromě těchto dvou legendárních pražských obchodních domů se tu návštěvníkům přiblíží také regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni. Stranou zájmu nezůstane ani již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd. „Ačkoliv na tuto architekturu bývá často pohlíženo s nepochopením či despektem, výstava prokáže, že vybrané „obchoďáky" nejčastěji priory mají v české architektuře nezastupitelnou roli," přiblížil ředitel galerie Jan Randáček. Výstavu České obchodní domy 19651975 připravil architekt a historik architektury Petr Klíma v roce 2011, kdy ji také doplnil stejnojmennou publikací.

„Jedním z cílů celého projektu je ukázat různé možnosti řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu. To se týká přístupu architektů, možností dodavatelů, ale také ambicí investorů či samotné koncepce a účelu stavby," představuje expozici Petr Klíma.

Ve výstavním souboru jsou zastoupeny různé typy obchodních domů od „priorů" až po družstevní obchodní domy a střediska.

Legenda zvaná Ještěd

Návštěvníci liberecké výstavy mohou také srovnávat architektonické hodnoty původních realizací a jejich následovníků. Zřejmě nejmarkantnější je příklad libereckého obchodního střediska Ještěd (autorů Miroslava Masáka a Karla Hubáčka) a obchodního centra Forum, který dnes již neexistující stavbu nahradil.

„Právě příklad libereckého Ještědu zde může sloužit jako typický příklad má smysl památkově chránit moderní architekturu? Můžeme ji proměňovat jako v případě olomouckého prioru? Je to k užitku, nebo je lepší zachovat původní podobu, třeba za cenu jistých ekonomických omezení?" poukázal na podtext výstavy ředitel galerie.

Výstava potrvá v Oblastní galerii Liberec až do 30. listopadu.