„Rok 2018 byl pro město příznivý. Příjmy, zejména daňové, byly v souladu s prosperující ekonomikou vyšší, nárůst zaznamenaly i přijaté dotace, které měly dopad i do vyšších výdajů, neboť město realizovalo více projektů,“ popsal primátorův ekonomický náměstek Zbyněk Karban. Například dotace tvořily v příjmech města téměř o polovinu vyšší částku než v roce 2017.

Celkové příjmy radnice v roce 2018 činily 2 346 283 676 korun, město vykázalo přebytek 57 milionů. „Většinu přebytku jsme už zapojili do rozpočtu na letošní rok,“ připomněl Karban, podle kterého město zvládlo v loňském roce dostát všem svým závazkům.

VYSOKÉ ÚROKY

Město vloni zároveň refinancovalo svůj dluh a část z něj splatilo z našetřených peněz v umořovacím fondu. Celková zadluženost na konci roku 2018 tak činila 1,75 miliardy korun, klesla tedy o více než čtvrt miliardy oproti roku předcházejícímu. „I přesto je potřeba uvést, že finanční situace města není zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké,“ upozornil Karban. Z dokumentu zároveň vyplývá, že zadluženost na jednoho obyvatele města činila na konci loňského roku 18 419 korun.