Strany zatím nebyly schopny nalézt shodu na znění mezinárodní smlouvy, která by zaručila, že Polsko přijme zodpovědnost za negativní vlivy těžby na životní prostředí na české straně hranice, a zároveň přiměla Česko, aby stáhlo žalobu na Polsko od Soudního dvora EU. Jednání jsou aktuálně odložena do 8. července.

Obyvatelé pohraničí, kteří jsou nejvíce postiženi těžbou, stále nemají jasnou představu o tom, co vše je předmětem vyjednávání a jestli je dohoda dokáže opravdu ochránit. Proto se ve čtvrtek obrátili přímo na eurokomisaře Virginijuse Sinkevičiuse, aby aktivně vstoupil do vyjednávání o mimosoudním vypořádání sporu ohledně rozšíření dolu.

„Žádáme také, aby komisař garantoval, že výsledná dohoda bude skutečně řešit porušení evropského práva a účinně chránit české území před dalšími škodami na životním prostředí a lidském zdraví. Před těmito dopady nás totiž nyní chrání rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie,“ píši lidé z Uhelné a Václavic eurokomisaři.Reagovali tak na prohlášení polského ministra životního prostředí Michala Kurtyky, který po prvním vyjednávacím kolečku mezi státy prohlásil, že k uzavření dohody má dojít bez zapojení evropských institucí.

„Jsou to ale právě evropské instituce, které se za Českou republiku postavily a donutily Polsko přijít k jednacímu stolu. Evropská komise proto musí být součástí jednání a Soudní dvůr EU nad dohodou dohlížet,“ komentovala situaci Petra Urbanová z mezinárodního týmu právníků Frank Bold. Tým spolu se Sousedským spolkem Uhelná nedávno zveřejnili sedm požadavků na dohodu s Polskem, které ochrání českou krajinu. Doposud jim však nikdo nepotvrdil ani nekonkretizoval obsah základních a pro ČR nepřekročitelných podmínek, které podle nich z podstaty věci není nutné tajit.

„Jedná se o dalším osudu nás a našich rodin, ale jedná se o něm bez nás. Nemáme dokonce ani žádné informace o tom, na co se můžeme připravit. Žijeme v permanentní nejistotě z budoucnosti, navíc v situaci, kdy se rypadla neustále přibližují k českým hranicím navzdory tomu, že Polsko mělo těžbu přerušit. Potřebujeme, aby Evropská komise garantovala, že dohoda mezi Českou republikou a Polskem zabrání dalšímu porušování evropského práva a škodám na životním prostředí,“ řekl obyvatel a strojvůdce z Václavic Michael Martin. Dodal, že on i další místní obyvatelé považují snahu o uzavření mimosoudní dohody za správnou cestu.

„Češi a Poláci jsou sousedé. Společně žijeme v Evropské unii, jejímž základním principem je hledání společných řešení našich problémů. Polsko však ukazuje, že problém nebere skutečně vážně a má pocit, že se z něj může vyplatit. Bez účasti Evropské komise nevidíme žádnou reálnou šanci na uzavření dohody, která nás skutečně ochrání a stávající problém vyřeší,“ uvedl farmář Matouš Kirschner z Václavic.

Eurokomisař Virginijus Sinkevičius , který má v komisi na starosti životní prostředí, oceány a rybolov, zatím na výzvu nereagoval. Nedávno však pro polskou televizi okomentoval důvod, proč se Evropská komise připojila k české žalobě na Polsko. „Komise si je vědoma, že Česká republika a Polsko nyní pracují na společném řešení tohoto případu, ale takové řešení dosud nebylo nalezeno, takže případ je před Soudním dvorem. Cílem Komise zde je udržet naši pozici, kterou jsme v prosinci zaslali Polsku. Tehdy jsme se rozhodli, že mnoho obvinění vznesených Českou republikou bylo oprávněných. Komise se proto rozhodla v případu pokračovat. Zmiňuji se o tom, protože si myslím, že jde o problém, který ukazuje mnoho vrstev a problémů, kterými se bude muset v nadcházejících letech zabývat,“ řekl pro TVN24 minulý týden Sinkevičius.

Mezitím vypršel termín, do kdy se mělo Polsko vyjádřit k sankcím za nedodržení předběžného opatření soudu, který nařídil okamžité zastavení těžby. ČR navrhla, aby Poláci platili pět milionů EUR za každý den, kdy důl zůstává otevřený. Soudní dvůr EU by mohl o uplatnění sankcí rozhodnout během následujících dvou týdnů. Jestli bude Polsko platit pokutu nebo dojde ke stažení žaloby, bude záviset na dalším průběhu vyjednávání expertních týmů z Polska a České republiky.

„V něčem se diskuze točí v kruhu, někdy zase najdeme společnou řeč. A někdy prostě musíme bod odložit, kontaktovat odborníky a zjistit, jak některé věci formulovat, aby se daly vyhodnotit jako splněné/nesplněné. Dohoda se tvoří s velmi konkrétními požadavky. Sice zatím není podoba definitivní, ale můžu říct, že usilujeme o ochranu podzemních vod, ale i povrchových. Snažíme se nastavit podmínky pro eliminaci dopadů i v oblasti prašnosti, hluku a světelného smogu,“ okomentoval průběh dosavadního vyjednávání krajský radní Václav Židek.