Kateřinky jsou okrajovou částí města, mají vesnický charakter a většinu území zde tvoří lesy. Na vyschlé studny si tamní obyvatelé stěžují už několikátým rokem. „Domácností, které s tím mají skutečně neřešitelný problém, je přibližně třicet,“ popsal primátorův náměstek Jiří Šolc.

Vodovod se sem ovšem podle něj zavést nedá. „Zástavba je tam velmi roztroušená, je tam skála a velké převýšení,“ upozornil. Město si ale nechalo provést vysokofrekvenční měření, pomocí kterého se vytipovaly dvě lokality, kde by mohly vzniknout odběrné stanice s pitnou vodou.

„Technicky to znamená, že tam bude hluboký vrt, úpravna vody a zásobník. Kdokoli bude mít možnost dojít si tam pro pitnou vodu s garantovanou kvalitou a v prakticky neomezeném množství,“ předeslal Šolc.

Stanice s pitnou vodou by měly vzniknout v horní části Kateřinek a pak také v dolní části u hřiště. „Abychom zamezili plýtvání, bude to na nějakou elektronickou registraci, ale pro běžnou spotřebu nebudeme množství nijak omezovat. Samozřejmě nechceme, aby tam někdo jezdil s cisternou třeba až z Doubí,“ dodal Šolc.

Nyní se ještě musí uskutečnit hydrogeologický průzkum, který má nutnost nových vrtů potvrdit. Následně město zažádá o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Počítáme, že jedno místo bude stát pět set tisíc korun, z čehož dotace pokryje 85 procent. Roční náklady na servis a údržbu filtrů pak budou v řádech jednotek tisíc,“ vyčíslil náměstek.

Problémy s vodou mají i obyvatelé nedalekých Ruprechtic, konkrétně tamní lokality okolo Horské ulice, kde přibývají nové domy. „Stávající přečerpávající stanice vody je v katastrofálním technickém stavu a pracuje už za hranicí své životnosti, stejně tak i vodovodní řad. Na ten se připojilo tolik nových domácností, že stávající přečerpávající stanice na to zkrátka nestačí,“ upozornila před časem tamní obyvatelka Zuzana Tachovská.

Řešením má být nový vodojem, o kterém se mluví už delší dobu. Minulý týden radní schválili záměr požádat o dotaci na jeho výstavbu. „Město roste, tlak v síti není nekonečný. Vodojem se tam musí vybudovat jako posilovací stanice,“ vysvětlil Šolc. Stávající čerpací stanice pak má být odstavena.

Náklady na nový vodojem ale budou o mnoho vyšší než na stanice v Kateřinkách, a to nejméně čtyřicet milionů korun. I zde náměstek předpokládá výstavbu už v roce 2020. Vodojem pak bude muset nejméně pět let spravovat samo město. To počítá s tím, že jej poté prodá Severočeské vodárenské společnosti.