Jak se vrátit do zaměstnání nebo které zaměstnání je pro mě vhodné. Na tyto a mnoho dalších otázek pomáhá matkám v domácnosti nalézt odpovědi Centrum Kašpar.

Jak vysvětlila předsedkyně Centra Kašpar Lenka Kosková–Třísková, pro maminky, které se po kolika letech mají vrátit do zaměstnání, je důležité například znát své vlastní schopnosti.

„Pro maminky pořádáme vedle rekvalifikací a různých kurzů pracovně psychologické testy, ve kterých si naše klientka může ozkoušet své schopnosti. Je to jedna ze služeb, které jsou pro naše klientky skutečně důležité,“ sdělila Deníku Lenka Kosková – Třísková.

Centrum Kašpar na základě mimo jiné podpory fondů Evropské unie provozuje stabilně poradnu, kde se konají také různé semináře a rekvalifikační kurzy. „Právě dobíhá jeden z projektů, v rámci kterého jsme pomohli více než stovce maminek najít novou práci,“ pochválila působění místopředsedkyně Centra Kašpar Ivana Sulovská.

„Zatím to samozřejmě není konečné číslo. Podle současné zpětné vazby ženy, které již chtěly aktivně nastoupit do zaměstnání, prošly naším kurzem v Centru Kašpar a máme od nich zpětnou vazbu, našly celkem v pětasedmdesáti procentech zaměstnání,“ uvedla prvotní výsledky centra jeho místopředsedkyně Ivana Sulovská.

Nově centrum Kašpar zavedlo také kurzy pro rozvoj takzvaných měkkých dovedností. To jsou například dovednosti z oblasti komunikace či reklamního nebo lépe Public Relations oboru. Tyto kurzy pořádá Centrum Kašpar ve spolupráci s konzultační společností NTI, která se oblasti měkkých dovedností věnuje již od roku 1992 a má značné renomé.