Jak správně reagovat na telefonát od zaměstnavatele? Jak sestavit motivační dopis, jak upoutat svým životopisem v množství nabídek, kterým se probírají personalisté? Na tyto a další otázky kolem hledání zaměstnání nabízel odpovědi den otevřených dveří Centra Kašpar.

Nabídku neziskové organizace, která už šestým rokem pomáhá lidem najít profesní sebedůvěru, využila asi sedmdesátka lidí. Především maminek a tatínků, kterým končí rodičovská dovolená.

„S tímto cílem Centrum Kašpar vlastně vzniklo. Letos poprvé se jeho aktivity rozšířily o konkrétní nabídku pracovních míst,” popsala projektová manažerka společnosti Sylva Žaludová.

O zacílení na rodiče hovoří i zřízení služby na hlídání dětí, které mohou lidé využít právě při absolvování různých poradenských kurzů.

V rámci včerejší akce byl největší zájem o ukázku profesních testů, které absolventa pomohou správně nasměrovat a také o kurz přípravy na zaměstnání. Lidé si tak nanečisto vyzkoušeli pohovor se zaměstnavatelem, tak jak v reálu vypadá.„Lidé očekávají, že jim nabídku naservírujeme, ale tento postoj umíme rychle zlomit. Učíme lidi uvažovat tak, že práce za nimi nepřijde,” popsala hlavní úkol Centra Žaludová.

Podle ní lidé zbytečně propadají skepsi, když se opakovaně setkávají s odmítavým stanoviskem. „Někdy je to jenom tím, že si nezavolají , aby se připomněli, a nebo si nepamatují, kam všude žádost poslali, a při případném telefonátu špatně zareagují,” popsala Žaludová. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a částečně ze státního rozpočtu.