Býval to totiž jediný zdroj pitné vody pro stovky, ba někdy i tisíce obyvatel. Dnes vnímají turisté při svém putování o dovolené kašny jako historické památky a nezřídka obdivují sochařskou výzdobu či fontány s rybičkami jako důležitý dekorativní architektonický prvek v tom či onom městě. Úplně se tak ztrácí původní, nejdůležitější a přitom zcela všední důvod, proč byly kašny ve městech budovány: měly zásobovat obyvatele vodou!

Podle starých záznamů stávala kašna v Chrastavě na stejném místě již v 17. století. Byla tehdy ovšem dřevěná a také potrubí, kterým byla z prameniště za kostelem vedena voda do centra města, bylo dřevěné. Každý den bývalo kolem kašny velmi rušno. Proč? Ženy – hospodyně či služky – přicházely s vědry ke kašně (někdy i několikrát za den), aby si nabraly čistou vodu na vaření jídel, na mytí a na praní.

Bývalo to v dobách, kdy nebyla televize ani rozhlas, ba ani noviny, jediné místo, kde si mohly vyměnit zprávy o žhavých událostech ve městě a okolí, ale třeba také recepty a rady, jak co léčit.

Tři sta let stará památka

Současná pískovcová kašna na chrastavském náměstí pochází z roku 1707 (podle jiných zdrojů byla dřevěná stavba nahrazena kamennou již v roce 1680). Na boční stěně kašny se zachoval špatně čitelný nápis, který oznamuje, za kterého rychtáře a osvícených radních dostala kašna svou dnešní podobu.

Význam kašny pohasl v letech 1912-13, kdy byla v Chrastavě vybudována vodovodní síť a lidé měli dostatek pitné vody přímo ve svých bytech. O tom se celým generacím obyvatel v předchozích staletích ani nesnilo. Ve 20. a 30. letech 20. století byla uprostřed vodní nádrže umístěna socha ženské postavy, která prý neměla valnou uměleckou hodnotu.

Přesto byla tehdejšími místními německými občany nazývána soucitně „nasse Minna“, tedy mokrá Vilemína. Po mnoho let byla kašna úplně bez vody. Teprve v 60. letech minulého století, kdy došlo k celkové modernizaci a parkové úpravě plochy náměstí, se začal měnit i vzhled kašny. Stříkal tu vodotrysk a ve vodě plavaly desítky pestrobarevných rybiček.

Kolem kašny rostly až donedávna staré stromy, často již ztrouchnivělé. V souvislosti s probíhajícími opravami, kdy se okolí kašny nově dláždí žulovými kostkami, byly vysázeny také mladé, nové stromy. Současné úpravy městské kašny mají být dokončeny v tomto roce. Opravu cenné památky za téměř půl milionu korun hradí Evropská unie z operačního programu Cíl 3 – Česko – Polsko.

František Vydra, městský kronikář