Oslavy 17. listopadu v Liberci byly v letošním roce ve znamení nejen připomínkou toho, co se v roce 1989 stalo, ale také uznání lidem, kteří se na revolučních dnech podíleli. Vzpomněl na ně kardinál Dominik Duka ve svém kázání i liberecký magistrát, který nově odhalil tramvajovou zastávku, která nese jména libereckých signatářů Charty 77.

„Touha člověka po svobodě je přirozená. Člověk je povinnen hájit svoji důstojnost a svobodu. Dnes si připomínáme zápas mladých lidí za svobodu a demokracii," řekl Duka během ranní mše v kostel sv. Antonína, který byl zaplněn do posledního místa nejen věřícími. Zároveň vyzval všechny, aby uplynulých 25 let svobody nebrali jako pouhou připomínku, ale také jako závazek, že je potřeba o svobodu 
a demokracii stále bojovat.

Kritika islámu 
a politické korektnosti

„Teď jsme v situaci, kdy se účtuje za naši nezodpovědnost. Nespasí nás politická korektnost, zatajování pravdy ani přemalovávání reality na růžovo. Je potřeba být upřímný a nepodléhat politické manipulaci. Když se řekne, že tisíc francouzských občanů bojuje za Islamský stát, je potřeba také zmínit, že většina 
z nich je arabského původu a islámského vyznání," vrátil se kardinál Duka k teroristickým útokům v Paříži a neodpustil si hlasitý a přímý útok na muslimy. Duka už se o islámu vyjadřoval negativně 
v minulosti. „Nemůžu ho ani slyšet. To jakým způsobem se vyjadřuje o uprchlících nebo muslimech, se mi vůbec nelíbí," postěžoval si jeden mladý křesťan, který na mši dorazil.

Vzpomínkového shromáždění u Památníku obětem komunismu a slavnostního odhalení  tramvajové zastávky „René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77“ se účastnil kardinál římskokatolické církve v Česku Dominik Duka.

Po mši, která končila státní hymnou a svatováclavským chorálem se Duka sešel se stovkami lidi na tramvajové zastávce Rybníček, kde uctil památku 30 libereckých signatářů Charty 77. „Je důležité si uvědomit, že nezáležím na tom, jaké má člověk povolání, hlavně když ho dělá dobře, a že nezáleží na tom, jakou má společenskou kariéru, ale jaký je člověk. Proto nebýt těchto statečných lidí, tak bych tady dnes jako kardinál nestál," uvedl Dominik Duka.

Duku na odhalení zastávky nepozvalo město náhodně, Právě s René Matouškem, jedním z nejaktivnějších libereckých chartistů, jehož jméno nese nově zastávka, ho částečně pojí společný osud. Oba dva totiž v první polovině 
80. let pobývali z politických důvodů ve stejném vězení – na plzeňských Borech.