Přinášejí inspiraci rodičům a zapojili se i do boje proti koronaviru. Výjimkou není středisko Mustang v Libereckém kraji a vedoucí chlapeckého 27. oddílu skautů Ondřej Petrovský.

Členové oddílu spolu komunikují prostřednictvím aplikací pro počítače, tablety a mobilní telefony. Nově spustili i videokonference. „Třikrát týdně vymýšlíme zajímavé výzvy, které mohou kluci plnit a svými výsledky se pochlubit i ostatním. Dáváme jim návrhy na zajímavé on-line knihy, weby, videa nebo audio knihy, které mohou v době volna využít. Každé odpoledne se klukům věnujeme i on-line s možností si zahrát třeba nějakou jednoduchou hru a u toho si vzájemně popovídat, což je v tomto případě to hlavní,“ popsal aktivity Petrovský.

Oddílové on-line schůzky se setkaly s úspěchem i ze strany rodičů, kteří jsou vděční, že se mohou jejich ratolesti smysluplně zabavit. „Schůzka byla super, nevěřil bych, že i skauti umí takové věci. V dnešní době to bohužel nemůže být jen o lese. Jsem rád, že moji synové chodí právě do takové organizace,“ ocenil tuto aktivitu jeden z tatínků.

„Postupem času budeme přidávat další aktivity a nabídku rozšiřovat. Klukům tímto nabízíme smysluplnou činnost, která je může v některých ohledech i dále rozvíjet. Je tak alespoň trochu zachována naše oddílová kontinuita,“ doplnil vedoucí oddílu.

Otazník visí nad konáním letních táborů a přeshraničních činností. „Nepříjemný by mohl být finanční dopad, pokud by došlo k výrazným škrtům v dotačních programech státu, krajů, ale i obcí. Snažíme se být organizací nízkonákladovou, postavenou na dobrovolnické práci tak, aby finance nebyly pro rodiče limitující při zvažování, zda do skauta své dítě přihlásí. Pro postupnou obnovu materiálu však občas potřebujeme nějakou investici realizovat a díky dotacím ji nemusíme přenášet na rodiče,“ svěřil se vedoucí 27. oddílu ze střediska Mustang.


Věrni skautskému slibu se dospělí skauti pustili do boje s koronavirem hned od samého počátku, už nyní funguje 94 týmů skautské dobrovolnické koronavirové pomoci. „Roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky, míchají dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla a organizují logistiku a call-centra pro přijímání poptávek pomoci,“ popsal aktivity Petrovský.

Na webu skautů se objevila i oficiální výzva pro střediska a kraje, jak se zapojit do pomoci. „Dobrovolnickou pomoc koordinuje ústředí naší organizace a já oceňuji snahu všech, kteří pomáhají,“ uzavřel vyprávění Ondřej Petrovský.