Ve středu se za účasti zástupců školy, města Liberce a arciděkana římskokatolické církve uskutečnilo slavnostní otevření kapličky a zároveň její posvěcení.

Rekonstrukci kapličky zajistila Střední škola strojní, stavební a dopravní ve spolupráci s městem Liberec. Škola se na obnově kaple podílela jak zajištěním finančních prostředků, tak zapojením studentů do stavebních prací.

„Bylo nám líto, že podobných drobných sakrálních děl ve špatném stavu je celá řada a začali jsme proto sami hledat cestu, jak s tím něco udělat. Zároveň jsme v tom viděli příležitost pro studenty, kteří by se mohli mohli na opravě vesecké kapličky podílet v rámci praktické výuky,“ vylíčil zástupce ředitele Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci Vladimír Moc.

Škole se nakonec podařilo získat dvousettisícový grant z Českoněmeckého fondu budoucnosti. Potřebovala ale ještě další spoluúčast, kterou jako majitel kapličky zajistil liberecký magistrát.

Podle Jaroslava Čecha, vedoucího odboru technické správy veřejného majetku šlo o oboustrannou iniciativu, přičemž město doplatilo chybějící náklady na celkovou rekonstrukci. „Kaple svaté Trojice má v současné době stejnou podobu jako po úpravách v roce 1924. Má rekonstruovanou břidlicovou střechu, opravenou omítku, římsy, věžičku se zvonem a po letech, kdy byla otevřená, se také dočkala znovuosazení dveří,“ vyjmenoval Jaroslav Čech uskutečněné opravy.

Studenti Střední školy strojní, stavební a dopravní se na těchto pracech podíleli z devadesáti procent. „Magistrát zajistil pokrývače a částečně tesaře. Z naší školy se do prací zapojili tesaři, truhláři, zedníci i zámečníci,“ konstatoval Vladimír Moc. Podle něj už šlo o osvědčený model, protože podobným způsobem se škola v roce 2005 zasadila o záchranu kapličky ve Starých Pavlovicích.