Postavili si ji tehdy za své peníze místní obyvatelé, přispěli ale i tehdejší majitelé panství Clam-Gallasové. Dříve ozdoba zdejší návsi, dnes jedna z položek na oficiálním seznamu zničených a poškozených kostelů a kaplí v ČR. Stavba bez střechy, krovů a stropu, chybí i okna a dveře. Uvnitř místo kůru, oltáře a lavic rostou stromy. V roce 1996 zakoupil kapli soukromý vlastník, který ale jen dovršil dílo zkázy. O kapli se nestaral a ta dál chátrala. „Jedinou možností, jak kapli zachránit, bylo, že ji město v roce 2008 odkoupilo za 100 000 korun," říká starosta Hrádku, pod který Uhelná spadá, Josef Horinka.

Kompletní oprava byla naplánována na loňský rok, pak ale Rada města rozhodla, že se opravy odloží do doby, než se městu podaří sehnat peníze. Teď to vypadá, že prostředky přijdou z přeshraničního česko-saského programu. „Jde o projekt Paměť v krajině Trojzemí a kromě kaple v Uhelné z něj chceme obnovit, respektive nechat zhotovit věrnou repliku morového sloupu na Horním náměstí v Hrádku a restaurovat čtyři sochy u kostela sv. Bartoloměje včetně kostelní zdi a obrazů křížové cesty. Spolupracujeme na tom s římskokatolickou farností," dodal starosta.

V projektu figuruje i město Frýdlant, které počítá s obnovou tamní křížové cesty na Křížový vrch. Jednotlivá zastavení jsou dnes zdevastovaná, vyhlídky z kopce zarostlé.

Německou stranu v projektu zastupuje Žitava, kde by se měl sanovat a restaurovat klášterní dvůr a hrobky, které se v něm nacházejí. Dojít by mělo i na další etapu opravy skalního hradu Oybin.