Kaplička ve Filipově o rozměru 2,7 x 2,7 metrů, která stojí u vedlejší silnice v blízkosti bývalého rekreačního objektu, již byla značně zchátralá. Město Frýdlant se proto rozhodlo nechat ji obnovit. „Stavební práce začaly už počátkem července. Konkrétně vybraná stavební firma pracovala na opravě vnější fasády, odvodnění, vnitřních omítkách, částečně vyměnila střešní krytinu a ošetřila i podlahu,“ říká Milan Kysela z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant. 

Dosud dřevěné dveře kapličky pak nahradila kovová otevírací mříž. Součástí obnovy bylo i ošetření dvou lip srdčitých, které rostou v bezprostřední blízkosti kapličky. Náklady na obnovu kapličky dosáhly 105 tisíc korun. Téměř 70% nákladů bylo pokryto z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu na Podporu a ochranu přírody a krajiny. Zbytek nákladů je uhrazen z rozpočtu města Frýdlant.

Martina Petrášková