Cíl všech těchto lidí je společný – úklid svého okolí. Úklid se provádí například podél cest, řek a potoků, v parcích nebo v chráněných území.

„Smyslem kampaně Ukliďme svět není ale jen jednorázový úklid určitých lokalit, ale především podpora zájmu veřejnosti o stav jejich životního prostředí,“ vysvětlila Kateřina Skálová ze Základní organizace českého svazu ochránců přírody ARMILLARIA, která zajistila úklidové práce na Liberecku.

V Liberci byly pro letošní ročník naplánovány čtyři úklidové akce, z nichž tři už proběhly a čtvrtá se chystá. Bude to úklid naučné stezky ve Vesci u rybníka Tajchu ve čtvrtek 14. května. Úklid proběhne v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin. „Vyzýváme tedy všechny, kterým záleží na tom, jak vypadá svět ve kterém žijeme, aby přišli a přiložili ruku k dílu. Rukavice a dobrou náladu sebou,“ láká dobrovolníky Kateřina Skálová.

Jak doplnila, do kampaně se každým rokem zapojují i školy, které uklízí většinou své okolí, nebo si vytipují vlastní lokalitu, kterou je třeba vyčistit od odpadků. „Takovým školám pak nabízíme pomoc v podobě pytlů na odpadky, ochranných rukavic a odměn pro děti. Navíc se postaráme o odvoz nasbíraných odpadů,“ uvedla Skálová.

Kromě toho dále informovala, že zajímavě dokázaly tuto akci využít i firmy. Například Česká spořitelna nabídla svým zaměstnancům možnost účastnit se na jedné z úklidových akcí v pracovní době a podpořila tak tuto akci pracovními silami.

Letošní kolo kampaně Ukliďme svět finančně podpořil ekofond města Liberce a pomohla i liberecká spalovna, která umožnila bezplatné spalování odpadu.