Sudy s vyjetým olejem či zbytky barev, stavební suť, asfaltové lepenky, pneumatiky, komunální odpad i odpad s příměsí azbestu a podobně. To vše leží v prostoru kamenolomu v Ruprechticích. Na skládku narazila firma Ligranit, která lom vlastní, při odtěžování starého odvalu. Kromě zeminy a balvanů ze skrývky odhalila i nebezpečné odpady. Od konce 70. let až do roku 1993 totiž odval fungoval jako neřízená skládka. Dnes ale představuje nebezpečí úniku závadných látek do spodních a povrchových vod. „Z této lokality, kterou protéká Jizerský potok, se napájí jak aktuálně opravované Lesní koupaliště, tak i zoologická zahrada. Proto je nutné toto riziko kontaminace co nejdříve odstranit,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář.

Město proto podá žádost o dotaci na rekultivaci skládky na ministerstvo životního prostředí. Náklady se odhadují na 50 milionů korun. „Proč město dělá tuhle věc za soukromníka? Proč skládku nesanuje Ligranit,“ ptal se na zastupitelstvu Jaroslav Zámečník (SLK). Podle Korytáře ale většina pozemků, na kterých skládka je, patří právě městu. „Navíc se Ligranit zavázal zaplatit povinnou spoluúčast při získání dotace ve výši 15 %, čili město to nebude stát nic,“ řekl Korytář.

MÍSTO ODPADU LES

Zrekultivovanou skládku má pak v budoucnu nahradit les, který zvýší ekologickou stabilitu území. Jen tak to ale nebude. Likvidace skládky je rozložena do pěti let. Tedy do roku 2022, ovšem jen v případě, že město dotaci dostane. S tím je spojená i výstavba nové silnice z lomu. Dosud jezdí náklaďáky přes ulice U Slunečních lázní a Na vyhlídce.
„Práší se tu pořád, navíc je tu nebezpečno, není tu žádný chodník,“ řekla Deníku jedna z místních. Na novou silnici už je vydané územní rozhodnutí. Vést by měla opačným směrem, aby se vyhnula obytným domům. Auta do kamenolomu by tak měla jezdit po ulici Horská a pak přes les k lomu. Když dotace nedopadne, projekt se rozdělí na menší části a bude se dělat postupně.