V Libereckém kraji se výrazně zhoršila kvalita vody v Lesním koupališti v Liberci. Důvodem jsou nadlimitní hodnoty fekálního znečištění. Na čtvrtém z pěti stupňů hodnocení kvality vody je vedle libereckého Lesního koupaliště také Hamerské jezero na Českolipsku. Důvodem jsou podle posledního rozboru hygieniků přemnožené sinice.  

Mapu s aktuálními výsledky kontrol najdete na webu koupacivody.cz.

Stupněm tři hodnotí hygienici kvalitu vody v Máchově jezeře. Riziko zdravotních obtíží je mírně zvýšené, a to zejména u těhotných žen, dětí, alergiků či lidí s oslabeným imunitním systémem. Po koupání se doporučuje osprchovat.

Zelenou, která značí vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, mají koupaliště v Zákupech, Sloupu v Čechách a Nedamově na Českolipsku a pakrybník Bažantník u autokempu v Sedmihorkách v Českém ráji.

Kontroly jakosti koupací vody provádí krajské hygienické stanice nebo provozovatelé koupališť minimálně jedenkrát měsíčně. U koupacích vod, u kterých lze během sezóny odůvodněně předpokládat rozmnožení sinic, může být četnost kontroly zvýšena.