Areál na Ještědském hřebenu provozuje slovenská společnost Tatra Mountains Resorts (TMR), která v roce 2021 postavila sjezdovou trať Nová Skalka. A s rozšiřováním by zde ráda pokračovala. Proti jsou však někteří opoziční politici i zástupci organizací, jejichž činnost souvisí s ochranou životního prostředí. Vadí jim zejména velké kácení na Ještědu, kde by novým sjezdovkám mělo ustoupit přes 50 hektarů lesa. Dalším problémem je, že v návrhu není žádná náhradní výsadba.

„Na Ještědu působíme čtvrtý rok, investovali jsme do rozvoje 150 milionů korun a zisk není dosud žádný. Rozvoj lokality není jen o sjezdovkách, ale o vytvoření areálu, kde budou moci lidé a hlavně malé děti trávit volný čas,“ popsal ředitel mezinárodní sekce TMR Čeněk Jílek. „Jde o dvě modré sjezdovky, které tam žalostně chybí. Pro školky a výuku tyto sjezdovky potřebujeme. Plánujeme i retenční nádrže, které chceme udělat jako rekreační,“ dodal s tím, že chtějí děti odtáhnout od tabletů a dát jim možnost trávit volný čas v areálu.

„Materiál, který jsme teď předložili, je vize a dlouhodobá koncepce toho, jak by měl areál do budoucna vypadat. Teprve až tato pocovidová sezona nám nastínila, jaký je zájem a co by areál potřeboval,“ poznamenal Jakub Hanuš, který je zodpovědný za provoz areálu.

Současný plán TMR počítá s vybudováním sjezdovek o rozloze přes 30 hektarů. „Další kácení je v plánu kvůli sáňkařské dráze a další související infrastruktuře. Celkem je v plánu vykácet zhruba 53 hektarů lesa, což je sedmkrát víc, než kolik padlo kvůli Nové Skalce,“ upozornila Anna Kšírová, předsedkyně spolku Rodiče za klima Liberec a členka liberecké Rady pro klima.

S protestem se připojil i Jizersko-ještědský horský spolek. „Sjezdovky jsou oproti lesu mnohem horší, co se zadržování vody týče. To znamená větší riziko sucha, ale také bleskových povodní. To nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i své děti a vnoučata, je nedopustit takovéto masivní rozšiřování sjezdovek na úkor lesních porostů,“ doplnil předseda spolku a vodohospodářský a krajinný projektant Pavel Schneider.

Ze sjezdovky tobogán

Upozornil i na skutečnost, že při přívalových deštích by se mohla sjezdovka změnit v tobogán a stékající voda by mohla zaplavit i domy obyvatel Horního Hanychova.

Zástupci organizací navíc míní, že došlo k porušení memoranda mezi městem Liberec a TMR. „Před dvěma lety jsme se rozhodli akceptovat kompromisní memorandum ‚Ještě déle‘ zejména proto, že nám majitel TMR na osobním jednání za přítomnosti primátora a několika náměstků slíbil, že se areál rozšiřovat nebude. O dva roky později se firma se souhlasem vedení města chystá ukousnout z Ještědského hřebenu bezmála 60 hektarů lesa kvůli volnočasové zábavě,“ podotkla Kšírová. Tvrdí, že také nedošlo ke slíbené výsadbě nových stromů.

Náměstek primátora pro technickou infrastrukturu Jiří Šolc však uvedl, že závazek z memoranda na zalesňování na Ještědu plněn je.

Podle vedení města jde zatím o záměr a čeká jej nejprve posouzení. „U obou podnětů začne proces posouzení koncepce SEA na životní prostředí a následně i vlivu stavby na životní prostředí EIA. Proto chci upozornit, že jde zatím jen o odstartování nějakého procesu,“ poznamenal primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V platném územním plánu je vymezena plocha rezervy pro prověření rozvoje územního plánu na Ještědu. To znamená, že by do 4 let mělo dojít k prověření ploch nebo k vypuštění. Občané, organizace i dotčené orgány mohou podávat námitky a připomínky.